Den svenske ledamoten bör agera för att stoppa surrogat­mödraskap

International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood, ICASM, demonstrerar i Haag. .

Arbete pågår i Haag för att skapa en internationell reglering av surrogatindustrin. Detta trots att surrogat är otillåtet i de allra flesta av de länder som ingår i arbetet. Varför agerar den svenske ledamoten inte i enlighet med svensk lag? skriver Clara Berglund från Sveriges Kvinnoorganisationer.

Sedan 2010 har Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH) arbetat med ett utkast till en konvention om surrogatmoderskap. De kommande två åren väntas de presentera sitt resultat, men redan nu har EU och andra instanser börjat hänvisa till deras arbete.

I måndags hölls ett möte med den arbetsgrupp inom HCCH som arbetar med surrogatfrågan just nu. International Coalition for the Abolition of Surrogate Motherhood, ICSAM, arrangerade en manifestation utanför i samband med mötet. På plats fanns aktivister från kvinnoorganisationer från bland annat Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Ecuador och Brasilien. 

Sveriges Kvinnoorganisationer har tillsammans med ICASM krävt att Haagkonferensen ska lägga ned sitt arbete kopplat till surrogatmoderskap.

Sveriges Kvinnoorganisationer är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen. Våra 53 medlemsorganisationer samlar omkring 130 000 kvinnor och flickor från hela Sverige. Vi, den svenska kvinnorörelsen, motsätter oss alla former av surrogatmoderskap av tre skäl:

  1. Riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa är allt för stora. Det handlar om medicinska risker förenade med surrogatgraviditeter. Att vara gravid är bland det farligaste en fertil kvinna kan utsätta sig för globalt. Det handlar om psykologiska risker som är förenade med att bära ett barn, föda det och lämna det ifrån sig. Och det handlar om juridiska risker där alla parter men i synnerhet surrogatmamman och barnet kan fara illa. Vad händer om kvinnan ångrar sig och vill behålla barnet? Vad händer om de beställande föräldrarna ångrar sig och inte vill ha barnet? Dessa risker går inte att reglera bort.
  2. Surrogatmoderskap är en global industri som handlar med kvinnor och barn. Rika människor betalar pengar för att en kvinna i ett annat land ska bära ett barn åt dem. Barnet är varan, kvinnan är fabriken. Det uppfyller tydligt definitionen av människohandel. Och det finns en hel, global, växande industri som profiterar på utsatta kvinnors kroppar och på människors barnlängtan. Denna industri måste stoppas!
  3. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar kan inte avtalas bort. Surrogatmoderskap handlar om att kvinnor avtalar bort rätten att röra sig fritt, leva som de vill och bestämma över sin egen kropp. Rätten att bestämma över sin egen kropp förutsätter att kvinnors kroppar är till för dem själva och inte för att tillfredsställa andras behov. Internationell lag borde skydda kvinnors autonomi, inte förhandla fram riktlinjer för hur den kan inskränkas.

Surrogatmoderskap är inte tillåtet i Sverige. 2016 kom en statlig utredning fram till att svenska myndigheter bör avråda svenskar från att skaffa barn genom surrogatmoderskap i utlandet. En majoritet av partierna i Sveriges riksdag motsätter sig den reproduktiva handeln. Ändå fortsätter allt fler svenskar att åka utomlands för att kringgå svensk lagstiftning och ingå surrogatavtal i andra länder. Svenska myndigheter gör ingenting för att hindra svenska medborgare från att exploatera fattiga kvinnors kroppar – tvärtom arbetar de för allt ändå ska gå så smidigt som möjligt efter att barnet kommit till. 

Den svenska ledamoten i Haagkonferensens arbetsgrupp för med surrogatfrågor borde agera i enlighet med svensk lagstiftning och motsätta sig all reglering av surrogatmoderskap då det ofrånkomligen innebär steg mot legalisering.

Den svenska ledamoten i Haagkonferensens arbetsgrupp för med surrogatfrågor borde agera i enlighet med svensk lagstiftning och motsätta sig all reglering av surrogatmoderskap då det ofrånkomligen innebär steg mot legalisering. Men det gör han inte.

Han och hans kollegor från likasinnade länder borde kräva att den pågående processen för att ta fram en konvention stoppas. Men det gör han inte. Eller det får vi inte veta eftersom det som händer innanför Haagkonferensens väggar hålls hemligt.

Hur kan det vara så att surrogatmoderskap blir allt mer normaliserat i Sverige trots att det är förbjudet och trots att en majoritet av riksdagen motsätter sig detta?

Hur kan det vara så att Haagkonferensen samlar länder för att förbereda riktlinjer om att reglera surrogatmoderskap trots att det är otillåtet i de allra flesta av de länder som ingår i arbetet?
Hur kan det vara så att, nationellt och internationellt, trots allt vi numera vet om hur kvinnor och barn utnyttjas och kommer till skada i surrogatindustrin, så fortsätter olika juridiska processer och andra åtgärder för att underlätta för den reproduktiva handeln?

Skulle inte Sverige ett av världens minst ojämställda länder, EU, FN och Haagkonferensen arbeta för att skydda kvinnors och barns rättigheter? Istället tycks man inriktad på att underlätta för dem som handlar med dessa rättigheter… Varför är det så?

Sverige, EU och stora delar av det så kallat progressiva internationella samfundet rider ut till försvar för kvinnors rätt att bestämma över sitt barnafödande.

Men rätten till självbestämmande gäller inte alla kvinnor. Fattiga kvinnor i utsatta länder inkluderas inte. Deras rätt till abort ska kunna förhandlas bort, köpas av rika västerlänningar i surrogathandeln. Skulle inte de reproduktiva rättigheterna vara universella?

Hela arbetet om surrogatmoderskap sker utifrån de beställande föräldrarnas perspektiv och på surrogatindustrins premisser. Det pågående arbetet som sker inom Haagkonferensen handlar om hur föräldraskap ska reglereras för dem som skaffat barn genom surrogatmoderskap.

Men det som hände innan dess då? Den kvinna som burit barnet i nio månader, fött det och lämnat det ifrån sig? Fattiga kvinnor från utsatta länder – det är dem som exploateras i handeln. Vem för deras talan i Haagkonferensens arbetsgrupp? Och borde man inte, istället för att försöka se till att de barn som redan finns, framförallt försöka se till så att inga fler barn ska hamna i denna sårbara situation. Det bästa sättet att förebygga att kvinnor och barn ska fara illa är att göra det olagligt att köpa och förmedla graviditeter, och på så sätt angripa efterfrågan.

Clara Berglund
Generalsekreterare på Sveriges Kvinnoorganisationer

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant