Fallet Assange är dagens Dreyfusaffär

Julian Assange. Bild: PEN Berlin.

Assange riskerar ett straff på upp till 175 år i fängelse i USA, vilket är lika med dödsstraff. Precis som i det legendariska Dreyfusfallet är han oskyldigt anklagad – och vi måste alla stå upp för honom, skriver Günter Wallraff i en parafras på Émile Zolas “J’accuse”.

J’accuse…!

Jag står här framför er till stöd för Julian Assange, som den modiga person han är, med erfarenhet och hängivenhet till sanningen, har bidragit mer än nästan någon annan undersökande journalist till det nödvändiga nagelfarandet av krigsbrott och brott mot mänskligheten.

Kan vi acceptera att journalister förföljs, torteras och fängslas på grund av att de är budbärare av dåliga nyheter? Nej. Ett sådant beteende driver på ett miljö fylld av rädsla och tystnad. Och det motverkar grundvalen för fundamentala mänskliga rättigheter.

J’accuse…! är Émile Zolas passionerade vädjan. Författaren och journalisten som för 126 år sedan fördömde de flagranta orättvisorna som armén och domstolarna begick i Frankrike.

En kort återblick: På grund av politiska fördomar, manipulerade bevis och juridiska fel, förklarades överste Dreyfus – trots att han var oskyldig – skyldig till spioneri för Tyskland och dömdes till livstids fängelse. Låter detta bekant? Jo, i Assanges fall har vi allt detta och mer: politiska fördomar baserade på manipulerade bevis, psykologisk tortyr och anklagelser om spioneri mot en oskyldig man.

Dreyfus blev senare oskyldigförklarad och återfick tidigare rang och ställning. För att nå dithän krävdes modiga individer och grupper som ärligt och rättframt tog strid för Dreyfus – och för rättvisan. Det är precis vad vi måste göra idag – och det beror på var och en av oss – tills Julian Assange äntligen är en fri man och återfår sina mänskliga rättigheter.

Dreyfus blev senare oskyldigförklarad och återfick tidigare rang och ställning. För att nå dithän krävdes modiga individer och grupper som ärligt och rättframt tog strid för Dreyfus – och för rättvisan. Det är precis vad vi måste göra idag.

Av en händelse flydde Émile Zola vid samma tid till Storbritannien, som hade rykte om sig att erbjuda
en fristad till politisk förföljda personer. Förhandlingen den 20-21 februari om att utlämna Assange markerade en vändpunkt: Kommer Storbritannien äntligen att garantera de värderingar de säger sig stå
för, eller kommer landet att fortsätta vara delaktigt i begränsning av pressfriheten?

Julian Assange har förföljts av det amerikanska rättssystemet i över tolv år, men istället för att återställa hans välförtjänta rentvående är han fortfarande fängslad och hotad med utlämning till USA.

J’accuse….!

Härmed uppmanar jag det amerikanska rättssystemet att omedelbart osjyldigförklara Julian Assange och ge honom hans mänskliga rättigheter åter: var ett föredöme och försvara principerna i er konstitution som innehåller ett uttalat stöd för uttrycksfriheten och pressfriheten!

Världen över visar människor att de värnar om fred och frihet. Det ger oss anledning till förtröstan. Men vi kan inte glömma att fri journalistik och avslöjande av orättvisor är grundvalarna i ett fritt samhälle. När vi
står upp för demokratiska värderingar får vi därför aldrig glömma Julian Assange.

Julian Assange är en unik journalist och upplysare. Jag citerar: ”Man måste börja med sanningen. Sanningen är det enda sättet att komma någonstans. Beslut som är baserade på lögner leder inte
till bra resultat” säger Assange. Den övertygelsen är hans drivkraft. Med WikiLeaks hjälp har han åstadkommit vad ingen annan etablerad journalist har lyckats åstadkomma i den digitala världen, tränga sig in i maktens centrum och exponera missförhållanden och krigsbrott som begåtts i en skala och i detaljrikedom som vi aldrig kunde anat.

Julian Assange har också publicerat böcker om varför vi inte kan nå ett rättssäkert samhälle utan transparens kring maktstrukturerna – och varför pressen inte är fri om den kontrolleras av företags- och regimintressen. Assange har bland annat publicerat tusentals interna dokument från Scientologsekten, ett otal antal oredigerade videos från upproret i Tibet för att bryta igenom den totalitära kinesiska censuren, dokument som avslöjar illegala transaktioner av den schweiziska banken Julius Bär, och hemliga amerikanska tortyrmanualer från fängelselägret i Guantanamo.

Allmänheten associerar ofta Assange med avslöjandena av krigsbrott utförda av den amerikanska militären i Irak och Afghanistan: tusentals fall av tortyr och över 15 000 fler civila dödade än vad som är allmänt känt. Assange avslöjade USA:s makabra handlingar i Collateral Murder-videon. Trots att de utförde målinriktade mord och krigsbrott, har förövarna ännu inte blivit åtalade. Till dags dato har inget åtal för krigsbrott väckts. Men det finns ingen preskriptionstid för mord.

J’accuse…!

Julian Assange publicerade mycket mer som var av allmänt intresse, som rörde bland annat USA och Ryssland, sekter och inflytelserika företag. 2019 förklarade till och med en amerikansk domstol att detta omfattades av pressfriheten, eftersom informationen som publicerades överensstämde med sanningen.

Julian Assange har råkat ut för illasinnat skvaller: han har kallats CIA-agent, rysk agent och kinesisk spion. Det faktum att han är utsatt för dessa anklagelser från olika politiska läger visar på vad han faktiskt är
anklagad för: från dessa staters perspektiv gör hans självständighet honom till oförutsägbar och än desto farligare.

Julian Assange har råkat ut för illasinnat skvaller: han har kallats CIA-agent, rysk agent och kinesisk spion.

Så länge regeringar inte tar några avgörande beslut om att försäkra Assanges frisläppande visar de att de står på fel sida av makten. De visar att de vill göra allt i sin makt för att förhindra att de förlorar kontrollen över hemligheter och intriger, inklusive brott mot mänskliga rättigheter och krigsbrott. Utan en drastisk avskräckningspolicy skulle WikiLeaks antagligen ha många fler efterföljare i vårt digitala tidevarv.

Julian Assange har fått utstå skoningslös förföljelse i över tolv år. Han porträtteras som den absoluta symbolen för ondska och förakt, och får utstå karaktärsmord i bokstavlig mening. Som den största och
inflytelserika säkerhetstjänsten i världen sprider CIA desinformation och utövar utpressning mot en brottsling för att denne ska agera som huvudvittne och vittna falskt. Julian Assange har gjorts till en närmast pestsmittad demon, ett egocentriskt monster – ett globalt “splittringsförsök” som för oss tillbaka till DDR, när STASI använde så kallade ”splittringsförsök” mot oliktänkande för att medvetet misstänkliggöra dem och förstöra deras privatliv.

Jag ska citera Nils Melzer, FN:s speciellt utsedda rapportör, som vid upprepade tillfällen har fördömt straffisoleringen av Julian Assange: ”Under 20 års arbete med krigsoffer, våld och politisk förföljelse har jag aldrig sett en samling demokratiska stater gadda ihop sig för att medvetet isolera, demonisera och utföra ett karaktärsmord på en individ under så lång tid.”

Assanges långa fängslande och isolering har resulterat i att han tystnat. Det här är en medveten strategi
för att etablera prejudikat och avskräcka oberoende journalister från att exponera vad stater vill hålla hemligt.

Assanges långa fängslande och isolering har resulterat i att han tystnat.

Ett utlämnande till USA skulle medföra en katastrof. Han skulle bli ett varnande exempel: vem som helst som vill publicera vad USA klassificerat som hemligheter vad gäller mänskliga rättigheter och krigsbrott, ska leva i livsfara.

Assange har suttit fängslad i det beryktade högsäkerhetsfängelset Belmarsh i nästan fem år tillsammans
med terrorister, mordbenägna förbrytare och mördare. Han var också tidigare frihetsberövad i sju år på Ecuadors ambassad där konversationer mellan honom och hans advokater och läkare avlyssnades och vidarebefordrades till CIA. I över tio år har han försvarat sig själv mot att bli psykologiskt och fysiskt tillintetgjord.

Mitt intryck är att de spelar med tiden. Han ska dö, en bit i taget. De eviga förhandlingarna, den ständiga osäkerheten: ”bestraffning via oändliga förhandlingar” är vad advokaterna kallar den pågående nednötningen av WikiLeaks grundare. Budskapet är: ”Titta vad som händer med människor som han! Vi kommer att jaga dem, vi kommer att plåga dem!” Assange riskerar ett straff på upp till 175 år i fängelse i USA, vilket är lika med dödsstraff.

Upplysningen är demokratins syre, och Julian Assange är en upplysningens martyr. Julian Assange
behöver vårt stöd precis lika mycket som vi behöver honom. Vi måste lyckas stoppa utlämningen till USA, frige honom och ge honom upprättelse. Vi behöver honom, det är vi är skyldiga honom och oss själva!

Detta tal framfördes i Strasbourg i februari 2024. Översättning: Charlotte Brandin.

Günter Wallraff
Undersökande journalist och författare

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.