Folkmordets cheerleaders

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

Folkmord behöver inte definieras som en total förintelse av den aktuella gruppen. Poängen är att våldet intentionellt riktar sig mot en specifik grupp – i detta fall palestinier. Genom avhumanisering och djurliknelser skapas acceptans av folkmordet, skriver Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning.

I början av december 2023 skrev 56 internationella forskare i Förintelse- och folkmordsstudier under ett upprop vilket uppmanar regeringar världen över att agera för att förhindra ett folkmord i Gazaremsan.1

Det massiva våld som riktar sig mot Gazaremsan i form av ca. 20.000 dödade människor varav över 7000 barn (t.om. den 12 dec), massiv förstörelse av infrastruktur, jordbruk, bebyggelse, sjukvårdsinrättningar, tvångsförflyttning av civilbefolkningen samt konsekvenserna av belägringen i form av svält, törst, mörker, bränslebrist och spridningen av sjukdomar innebär att det inte går att bortse från möjligheten att allt detta är intentionellt riktat mot Gazas befolkning och därmed en överhängande risk att vad vi bevittnar är ett folkmord och ett brott mot mänskligheten.2

Raz Segal, biträdande professor vid Stockton University, hävdade redan den 13/10 att kriget är ett skolboksexempel på ett folkmord.3 I Parabol skrev Winton Higgins också tidigt i kriget att folkmordsbegreppet aktualiserats.

Det går inte att bortse från möjligheten att allt detta är intentionellt riktat mot Gazas befolkning och därmed en överhängande risk att vad vi bevittnar är ett folkmord och ett brott mot mänskligheten.

Folkmord föregås alltid av avhumanisering och hatpropaganda.4 Det är något vi vet och om vilket historien bär fasansfulla vittnesmål. Vi vet hur Nazi-Tysklands hatpropaganda fungerade, vi vet hur hatpropaganda bidrog till att möjliggöra folkmordet i Rwanda.

Hatpropaganda är en del av den israeliska högerns retorik och är i sig inget nytt utan har pågått i decennier. Redan 2007 förklarade Israel att Gaza var ‘fiendeland’. På så sätt blev Gazas hela befolkning ‘fiender’ till Israel.

Blockaden som infördes 2007 kunde legitimiseras såväl internationellt som hos den israeliska befolkningen. Denna blockad har enligt många experter och humanitära organisationer ansetts bryta mot internationell rätt genom att den innebär en kollektiv bestraffning av en hel civilbefolkning och inte är utformad som sanktioner mot Hamas.

Arkitekten bakom blockaden är demografikern Arnon Soffer som menade 2004 att för att garantera Israels säkerhet behövde Gaza helt stängas av och alla som försökte ta sig ut skulle skjutas.

Arkitekten bakom blockaden är demografikern Arnon Soffer vid universitetet i Haifa. Han menade 2004 att för att garantera Israels säkerhet behövde Gaza helt stängas av och alla som försökte ta sig ut skulle skjutas. Eftersom Gaza redan då var en humanitär katastrof såg Soffer risken att extremism skulle öka och utgöra ett hot mot Israel. ‘Vi kommer att vara tvungna att döda och döda och döda’, sade Soffer.5

Det är signifikant att det var en demograf som bidrog till att införa blockaden och att göra Gaza till världens största utomhusfängelse.6 Den palestinska befolkningen måste minskas eller stängas in, kontrolleras och hållas i schack för att möjliggöra Israels expansiva politik.

Blockaden har också möjliggjort en kontroll av livsmedelsintaget till Gaza, kanske mest uppmärksammat under kriget 2012 då den israeliska strategin inkluderade en beräkning av hur många kalorier som varje Gaza-bo behövde för att sedan kunna kalkylera hur mycket livsmedel som behövde släppas in.7 Den fullständiga belägring som etablerats sedan kriget 2023 är en förlängning av denna politik som bara kan möjliggöras genom avhumanisering.

Sedan den 7/10 har premiärminister Benyamin Netanyahu kallat kriget för ‘en kamp mellan mörkrets och ljusets barn, mellan mänsklighet och djungelns lagar’.8

Netanyahu har också gjort referenser till den bibliska berättelsen om Amalek och amalekiterna som var fiender till israeliterna och måste förgöras. Israels försvarsminister Yoav Gallant kallade palestinier för ‘mänskliga djur’.9 President Isaac Herzog sade att kriget handlar om att ‘rädda den västerländska civilisationen’ mot ett ‘ondskans imperium’.10

Israels kulturarvsminister Amichai Eliyahu menade att en kärnvapenladdning kunde användas mot Gaza.11 Ministern för inrikes säkerhet Itamar Ben-Gvir meddelade på israelisk TV att bränsle inte kunde tillåtas komma in i Gaza, eftersom om vattenpumparna står stilla så drabbas Gazas befolkning av kliande löss.

Det är lätt att försöka avfärda dessa uttalanden som extrema ytterligheter, men vi pratar om premiärministern, presidenten och ett antal andra regeringsrepresentanter.

Det är lätt att försöka avfärda dessa uttalanden som extrema ytterligheter, men vi pratar om premiärministern, presidenten och ett antal andra regeringsrepresentanter. Djupliggande orientalistiska och rasistiska troper används för att signalera att Israel hör till väst, är civiliserat och upplyst medan palestinier och Palestina representerar den ‘andre’, den ociviliserade, vilda och barbariska. Denna israeliska retorik är som hämtad ur Edwards Saids Orientalism och hur en kolonial logik vilar på konstruerade ramar kring ‘vi’ och ‘dem’, ‘gott’ och ‘ont’, ‘ljus’ och ‘mörker’, ‘civilisation’ och ‘barbari’, ‘vän’ och ‘fiende’ och möjliggör våld mot den ociviliserade andre.12 Eller, med Franz Fanon, den koloniserande reducerar den koloniserade till ett djur.13 Palestinierna blir i denna diskurs en massa, en mängd, vars mänsklighet kan förbises.

Denna avhumanisering sker också i form av av intensifierade hatkampanjer mot palestinier på Västbanken. Reels förekommer på flera konton på sociala medier med bosättare som dansar, sjunger och skanderar: ‘Gaza, Gaza, gravplats. Snart finns inga skolor kvar, för det finns inga barn.’ På Israels talkshow-program A Wonderful Country hånar komiker dödandet av barn i Gaza genom att kalla bilderna som kommer ut från Gaza för Pallywood.14

Reels förekommer på flera konton på sociala medier med bosättare som dansar, sjunger och skanderar: Gaza, Gaza, gravplats. Snart finns inga skolor kvar, för det finns inga barn.

Den statsägda israeliska TV-kanaken KAN sände den 20/11 ett videoklipp på barn som framförde en sång om hur Gaza ska förintas. Klippet togs senare bort.

Hatpropaganda mot palestinier på hebreiska ökar lavinartat på sociala medier.15 Vi har sett bilder och videos på hur israeliska soldater vandaliserar och förstör, på hur palestinska män i Gaza tvingas paradera iklädda endast underkläder, handfängslade och med ögonbilder.

Denna propaganda syftar till att legitimera det sätt på vilket den israeliska krigföringen riktar sig mot civila och civil infrastruktur och därmed mot Gazas befolkning. Många är rösterna som talar om detta som ett folkmord. Givet historiken och hur denna propaganda inte är något nytt utan en del av en ideologi om överlägsenhet och underlägsenhet har många varnat för riskerna för ett folkmord, redan tidigt under Israels militära aktion mot Gaza.

Folkmord definieras enligt folkmordskonventionen som handlingar vilka syftar till att ‘helt eller delvis förgöra en nationell, etnisk eller religiös grupp’.16 Folkmord behöver inte definieras som en total förintelse av den aktuella gruppen. Poängen är att våldet intentionellt riktar sig mot en specifik grupp – i detta fall palestinier. Palestinier blir en legitim måltavla enkom pga att de tillhör gruppen palestinier.

Avhumaniseringen av palestinier har pågått länge och har också efterverkningar i västvärlden. Vi ser exempel på detta i det svenska politiska samtalet där det palestinska perspektivet suddas ut. Sveriges regering har liksom stora delar av västvärlden oförblommerat stöttat Israels rätt till självförsvar, men har också menat att detta självförsvar måste ske inom ramen för krigets lagar och att direkta attacker mot civila mål inte är tillåtna.17

Trots detta har vi tex inte hört ett ord från Sveriges regering om attackerna mot sjukhus, sårade och skadade eller för den delen om alla barn som dödats. Det finns också oroande tecken på en förminskande retorik kring palestiniernas rättigheter från Sveriges regering. Efter ett möte den 21/11 i Göteborg där statsministern möttes av protester kallade han detta för en ‘gormande och gapande’ grupp människor och för ‘terrorromantik’.18

Att måla upp en bild av palestinier och pro-palestinier som ‘gormande och gapande’ skapar associationer till okontrollerbarhet, brist på civilisation och modernitet.

Att måla upp en bild av palestinier och pro-palestinier som ‘gormande och gapande’ skapar associationer till okontrollerbarhet, brist på civilisation och modernitet.

Att läsa protester mot Sveriges officiella hållning som ‘terrorromantik’ är inte bara populistiskt och felaktigt, utan en farlig retorik som riskerar att ytterligare legitimera Israels avhumanisering av palestinierna. När utrikesminister Tobias Billström den 11/12 menade att en permanent vapenvila inte vore rättvist mot Israel nämner han inte någonting om vad rättvisa skulle innebära för Gazaremsans överlevande barn.19 Den palestinska civilbefolkningen är bortsuddad från den officiella diskursen.

Varför är det så svårt för oss att hålla två saker i huvudet samtidigt? Lika oacceptabelt som det är med antisemitism, är det med antiarabisk, antipalestinsk rasism, eller för den delen med alla former av hatpropaganda. De möjliga konsekvenserna av hatpropaganda borde vi vara alltför väl medvetna om. Eller är det i enlighet med Judith Butlers tankar om krig och vilka liv vi sörjer och vilka liv vi inte sörjer så att vi inte sörjer palestinska liv pga att vi aldrig värderat dem alls?20

Fotnoter


 1. Segal, Raz, ‘‘Statement of Scholars in Holocaust and Genocide Studies on Mass Violence in Israel and Palestine, since 7 October’’, Contending Modernities, 9/12 -23[]
 2. United Nations, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide -51[]
 3. Segal, Raz, ‘‘A Textbook Case of Genocide’’, Jewish Currents, 13/10 -23[]
 4. Haslam, Nick, 2020, ‘‘The Many Roles of Dehumanization in Genocide’’, In L. S. Newman (Ed.), Confronting humanity at its worst: Social psychological perspectives on genocide (pp. 119–138). Oxford University Press[]
 5. Makdisi, Saree, ‘‘Closed Off, Walled In’’, London Review of Books. Vol. 27, No. 17. 1/9 -05[]
 6. Human Rights Watch ‘‘Gaza: Israel’s ‘Open-Air Prison’ at 15. Israel, Egypt Movement Restrictions Wreak Havoc on Palestinian Lives’’, 14/6 -22[]
 7. The Electronic Intifada, ‘‘Israel’s Starvation Diet for Gaza’’, 24/10 -12) Gaza-palestiniernas liv reducerades till ‘bare life’, med Giorgio Agamben, eller liv som enbart är biologiskt och inte tillåts inkludera identitet, värdighet eller politiska rättigheter.((Agamben, Giorgio, 1995, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press[]
 8. The New Arab, ‘‘Netanyahu Deletes ‘Racist’ Tweet on Palestinian ‘Children of Darkness’ After Hospital Massacre’’, 18/10 -23[]
 9. Fabian, Emanuel, ‘‘Defense Minister Announces ‘Complete Siege’ of Gaza: No Power, Food or Fuel’’,Times of Israel, 9/10 -23[]
 10. Fay Cashman, Greer, ‘‘Herzog Characterizes Gaza as an Empire of Evil’’, The Jerusalem Post, 12/10 -23[]
 11. Osman, Nadda, ‘‘Israel-Palestine War: Israeli Minister Says Nuking Gaza an Option’’, Middle East Eye, 5/11 -23[]
 12. Said, Edward, 1978, Orientalism, Pantheon Books.[]
 13. Fanon, Frantz, 1961, The Wretched of the Earth. Grove Press.[]
 14. Noy, Orly, ‘‘Israel-Palestine War: Israel’s TV Comedians are Helping to Fuel the Hate Machine’’, Middle East Eye, 18/11 -23[]
 15. 7amleh, ‘‘7amleh Documents over a Million Instances of Violent Speech in Hebrew against Palestinians on Social Media Platforms’’, 14/11 -23[]
 16. United Nations, 1951, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide[]
 17. Regeringskansliet, ‘‘Sveriges ställningstagande i konflikten mellan Israel och Hamas’’, 2/11 -23[]
 18. Larsson, Arne, ‘‘Hätsk stämning på statsministerns after-work’’, Göteborgs-Posten, 23/11 -23[]
 19. Omni, ‘‘Billström: Vapenvila i Gaza vore inte rättvist’’, 11/12 -23[]
 20. Butler, Judith, 2009, Frames of War: When is Life Grievable?, Verso Books[]
Helena Lindholm
Professor i freds- och utvecklingsforskning.

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

 • Finansierade omkostnader

 • Spännande och bättre reportage

 • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant