Hur ser Vänsterpartiet på bojkott av israeliska varor?

Kommunalrådet Daniel Bernmar (v) talar på Palestinademonstration i Göteborg i februari 2024. Foto: Kristofer Lundberg.

Göteborgs kommun bojkottar ryska varor. Men att göra samma sak med israeliska är tydligen inte en “kommunal angelägenhet.” Varför tar inte Vänsterpartiet, som sitter i stadens styre, initiativ till detta, undrar Pia Jacobsen, Ingrid Frejd och Tor Härnqvist.

Söndagen den 18 februari talade Vänsterpartiets kommunalråd Daniel Bernmar på en Palestinademonstration på Gustav Adolfs torg. Vänsterpartiet utgör, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, styret i Göteborg. När Daniel Bernmar får frågan av Göteborgs-Postens journalist om det är en bra idé att kommunen bojkottar israeliska varor, svarar han “Vi får se om det finns en möjlighet att göra på det viset, om ett sådant krav kommer till kommunen”.

Saken är den Bernmar, ett sådant krav har redan inkommit till kommunen. I slutet av november förra året närmare bestämt. Förslaget förkastades av tjänstemannen som bemannade Göteborgsförslagets mejl. Det vill säga innan det ens gick till behandling av politikerna.

Det hela är en märklig historia. Vårt Göteborgsförslag blev nämligen refuserat med motiveringen att “förslagets innebörd, dvs ett sådant förbud, inte är en kommunal angelägenhet”. Och beslutet: “staden har ej rådighet”.

Det märkliga i historien handlar om att vårt förslags själva yrkande är helt snarlikt det beslut som Göteborgs stad, genom Inköps- och upphandlingsnämnden, fattade i juni 2023 kring det amerikanskägda Mondelez som efter Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina fortsatte driva verksamhet i Ryssland.

Undersökning och kartläggning kan tydligen kan utföras av förvaltningen när det gäller ryska företag, men inte israeliska?

Då beslutade man att stadens verksamheter inte längre skulle befatta sig med varor från Mondelez. I det fallet så sade också Eva Ternegren (MP), ordförande i nämnden även att “förvaltningen kommer också att undersöka om det finns fler produkter som står [på] svarta listor och kommer att fatta principbeslut i denna fråga när kartläggningen är gjord”.

Vad vi förstår så handlar avvisandet av vårt Göteborgsförslag alltså om att vi varit så luddiga och inte pekat ut ett enskilt företag. Det är för att vi menar att alla israeliska företag borde bojkottas av Göteborgs stad. Att invånarnas skattemedel inte ska stödja någon del av den israeliska krigsapparaten. Undersökning och kartläggning kan tydligen kan utföras av förvaltningen när det gäller ryska företag, men inte israeliska?  Visst kan vi sätta oss och gå igenom offentliga dokument från nämnden för Inköp och upphandling och peka ut ett enskilt företag om det underlättar arbetet för att driva igenom en bojkott.

Om nu Göteborgs stad “köper in varor för 26 miljarder per år” och invånarnas “skattepengar ska inte gå till att köpa produkter från svartlistade företag som indirekt understödjer Rysslands ockupationskrig i Ukraina”. Då menar vi att skattepengar inte heller ska gå till företag som understödjer Israels folkmord på palestiner. Svårare än så är det inte.

För oss blir det svårt att förstå hur Vänsterpartiet inte själva, genom att man sitter i stadens styre, tagit initiativ i en så viktig fråga.

För oss blir det svårt att förstå hur Vänsterpartiet inte själva, genom att man sitter i stadens styre, tagit initiativ i en så viktig fråga. Att man inte redan undersökt de verktyg man har för att avsluta alla överföringar av göteborgarnas skattepengar till israeliska företag. Tanken att Bernmar själv kan lyfta frågan om en kommunal bojkott av Israel finns uppenbarligen inte på kartan. I verkligt agerande är det tydligt att Palestinasolidariteten saknar en röst i stans kommunfullmäktige. Vi ställer helt enkelt frågan: Hur ser Vänsterpartiet på kommunal bojkott av israeliska varor?

Vi vill också ge ett ytterligare medskick till Bernmar och övriga i Göteborgs stads styre, att ta en diskussion med “en av stadens större aktörer” på fastighetsmarknaden, Wallenstam, som hyr ut lokal till det israeliska vapenföretaget Elbit Systems. Wallenstam har ju ändå som man skriver på sin webbplats ett “nära samarbete med staden”.

Pia Jacobsen
Ingrid Frejd
Tor Härnqvist
Kommunistiska Partiet Göteborg

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.