Kan de rödgröna rädda Sverige ihop med Centern?

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

En ny bok menar att det enda realistiska alternativet om Sverige ska undvika kaos, är en rödgrön regering med stöd av C. Tidöregeringen kommer däremot föra Sverige i turkisk riktning. Oskar Brandt har läst den.

Kan det bli en rödgrön samlingsregering med stöd av Centerpartiet 2026? Det skulle vara en möjlig och positiv lösning för Sverige. Sakta men effektivt kan en sådan regering påbörja en avveckling av nyliberalismen. Staten måste få rätt att gå med underskott för långsiktiga investeringar som billiga, bra bostäder, järnväg, skola, vård, omsorg, grön omställning även i industrin och full sysselsättning.

Det tror i alla fall Rolf Norberg, teknologi doktor och före detta VD. Han har egenpublicerat en bok vid namn Sveriges val är Sveriges väl som driver den här tesen. I valet 2026 har de rödgröna och Centern en avgörande möjlighet att i sista stund återskapa ett grönt folkhem av socialdemokratisk modell. Sker inte detta – väntar fortsatt kaos.

Boken är ett intressant, glatt och lättläst diskussionsinlägg i hur vi kan återuppbygga Sverige till ett grönt folkhem och mota bort nyliberalismen, högerpopulismen, miljöförstöringen och främlingsfientligheten. Det erbjuder en kompromiss mellan höger- och vänsterväljare tillräckligt nära grön solidaritet för att kanske få ett slut på nyliberalismen och fascismen samt ge Sverige och de länder som följer bokens modell en chans att rädda världen, miljön, klimatet och naturen.

Rödgrönt systemskifte

Norberg är enig med undertecknad om att en tillräckligt progressiv beskattning är nödvändig för ett starkt och grönt Sverige. Dock förstår jag inte varför Norberg, om han nu genomskådat underskottsmyten, tror att Sverige kan behöva delfinansiera sin budget med utländska lån. Staten har om den sköter sin produktion alla förutsättningar att försörja sig självt utan den risk för hyperinflation som utländska lån innebär.

Pensionerad VD av arbetarklassbakgrund

Norberg är av arbetarbakgrund med ett hjärta för solidaritet. Författaren är ändå lite mer höger än jag. Jag vill också se en minskad droganvändning men är mindre positiv till straff som bekämpningsmedel. Straff brukar döda fler patienter än de botar.

Norberg vill också ha betyg i uppförande i skolan vilket jag tro slår orättvist mot fattiga, funktionsvarierade och kan hindra progressivt tänkande. Författaren är för statlig skola och mer katederundervisning som jag.

Norberg inser behovet goda arbetsvillkor och arbeten åt alla som vill och kan arbeta, sänkt arbetsvecka och anständiga socialförsäkringar och bidrag för folkhälsans, vår konkurrens krafts skull och för att få bot på kriminaliteten.

Den pensionerade VD:n ser fördelarna med invandring, men boken är ändå för lite mer restriktioner i migrationen än jag.

En repressiv tornado

Norberg tecknar en bild av Tidöregeringen som ett planerat kaos. De planerar för en uppstramning av sjukförsäkringen och en slakt av ersättningen till långtidsarbetslösa. Samtidigt skär Tidöregeringen ner på bostadsbyggandet och klimatsatsningar. Dessa branscher är ju annars viktiga också för industrin. Arbetslösheten ökar när slakt av a-kassan ska leda till mer aktivt jobbsökande. Dessa jobb som ska sökas finns ofta inte. Fängelseplatserna byggs ut utan satsningar på förebyggande åtgärder. Sverige kan komma att få lika många eller fler i fängelse som Turkiet. Med den bilden i bakhuvudet kanske en rödgrön regering med Centern är att föredra?

Oskar Brandt
Journalist

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.