Landet som har världsrekord i dödshjälp

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

Kanada legaliserade eutanasi 2015. Sedan dess har allt fler kategorier tillkommit och idag kan man få dödshjälp för depression eller diabetes. Den som söker vård kan få förslag om att istället söka sig till eutanasi. Helena Brors granskar landet som har världsrekord i antalet medicinskt assisterade dödsfall per capita.

Ämnet eutanasi har fått ovanligt mycket medieutrymme det senaste halvåret. I november och december 2023 blev den svårt sjuka Pernilla Wallin intervjuad i flera rikstäckande medier om sin önskan att få dödshjälp i Sverige. Kristdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet, Alice Teodorescu Måwe, går stick i stäv med partilinjen beträffande värdefrågan eutanasi. (Hon tycker även att den svenska sexköpslagen är ”asymmetrisk”, men det kan vi lämna därhän för tillfället.)1 Regeringen Macron har lagt fram ett lagförslag för läkarassisterat självmord i Frankrike.2

I ämnet eutanasi omnämns ofta Beneluxländerna och Schweiz. De brukas som argument för både pro och kontra. Underligt nog är det ont om referenser till nationen som innehar världsrekordet i antal medicinskt assisterade dödsfall per capita och som ständigt slår sitt eget rekord: Kanada.3 Världens till ytan näst största land.

Underligt nog är det ont om referenser till nationen som innehar världsrekordet i antal medicinskt assisterade dödsfall per capita och som ständigt slår sitt eget rekord: Kanada.

I februari 2015 beslutade Kanadas högsta domstol i målet Carter v. Canada att förbud mot eutanasi begränsar den rätt till liv och frihet som garanteras i konstitutionens rättighets- och frihetsstadga. Följaktligen framlade Trudeaus liberala regering lagförslaget C-14 om att tillåta medicinskt assisterat självmord för beslutskompetenta vuxna vars naturliga död ”har blivit rimligen förutsebar” – ett formbart rekvisit. C-14 röstades igenom i senaten och erhöll kungligt godkännande i juni 2016.4

Den kanadensiska terminologin är medical assistance in dying (MAiD) på engelska och l’aide médicale à mourir (AMM) på franska. Begreppen, för att inte säga eufemismerna, skulle lika gärna kunna användas om palliativ vård. Akronymen ”MAiD” för dessutom tankarna till en person som bistår en med hushållsarbete. ”Läkarassisterat döende” vore en felaktig svensk översättning, då personen som assisterar inte behöver vara läkare. Det räcker med en nurse practitioner, avancerad specialistsjuksköterska.

Två dödsmetoder är i bruk. Den ena är en brygd bestående av fenobarbital, kloralhydrat och morfin, som tas oralt. Den andra är en cocktail på midazolam, lidokain, propofol och rokuroniumbromid, som injiceras.5 Det senare alternativet är även en avrättningsmetod i grannlandet USA.

Tre månader efter att eutanasilagen hade trätt i kraft lades den 25-åriga Newfoundland-bon Candice Lewis in på sjukhus med hjärtklappning. Sjukhusvistelser hörde till vardagen för Lewis, som bland annat hade en CP-skada, spina bifida och svårartad epilepsi. På plats på sjukhuset sa en läkare till Lewis mor Sheila Elson att aktiv dödshjälp hade legaliserats och att eftersom hennes dotter förmodligen ändå skulle dö snart så vore det bäst att avliva henne på en gång. När Elson svarade att hon inte tänkte döda sin dotter sa läkaren att hon var självisk. Lewis själv hörde hela samtalet. Mor och dotter blev båda traumatiserade.6

På plats på sjukhuset sa en läkare till Lewis mor Sheila Elson att aktiv dödshjälp hade legaliserats och att eftersom hennes dotter förmodligen ändå skulle dö snart så vore det bäst att avliva henne på en gång.

Ontario-bon Roger Foley har spinocerebellär ataxi, en neurodegenerativ sjukdom som orsakar gångstörningar och koordinationssvårigheter. I februari 2016 blev han akut inlagd på sjukhus med kroppsskador och matförgiftning vållade av hans förmedlade personliga assistenter. Under Foleys långa sjukhusvistelse hotade vårdpersonal vid upprepade tillfällen med att debitera honom 1 800 kanadensiska dollar per dygn eller att tvångsutskriva honom trots att han inte hade något hemsjukvårdslag. När det inte bet började sjukhuspersonalen proaktivt uppmana Foley att ansöka om MAiD.

I en ljudupptagning som han har delat med nyhetskanalen CTV News säger Roger Foley att han skulle klara sig bra om han finge självstyrd assistans. Sjukhusets etikchef hörs därpå säga att om Foley inte kan få det så är det bara att ansöka om assisterat självmord. När Foley då frågar hur vårdplanen ser ut suckar etikern ”Jag sa ju att min del i det här var att fråga dig om du var intresserad av assisterat självmord.”7

Foley, som även lider av bland annat benskörhet, degenerativ disksjukdom, missbildade ryggkotor och kronisk migrän, stämde sjukhuset Victoria Hospital, hälsoregionen South West Local Health Integration Network, centrumet för självständigt boende Centre for Independent Living in Toronto, provinsen Ontario, provinsens justitieminister samt den federala justitieministern.8

Två medicinforskare vid University of Calgary skrev en artikel helt i linje med Ebenezer Scrooges tes att fattiga som inte har möjlighet att ta sig till arbetsanstalter gör bäst i att dö och därigenom minska befolkningsöverskottet.

I januari 2017, sju månader efter att eutanasilagen hade trätt i kraft, skrev två medicinforskare vid University of Calgary en artikel för Canadian Medical Association Journal helt i linje med Ebenezer Scrooges tes att fattiga som inte har möjlighet att ta sig till arbetsanstalter gör bäst i att dö ”och därigenom minska befolkningsöverskottet.” Forskarna räknade nämligen ut att eutanasi ”skulle kunna minska årliga vårdutgifter i Kanada med mellan 34,7 miljoner och 138,8 miljoner kanadensiska dollar.”9

I maj 2017 bildade sex eutanasipraktiker branschorganisationen Canadian Association of MAiD Assessors and Providers (CAMAP) i syfte att ”stötta MAiD-bedömare och -praktiker i deras arbete, informera allmänheten och sjukvården om MAiD samt att leda fastställandet av standarder och riktlinjer för MAiD-tjänster.”10 Trots att lagen säger att endast läkare och avancerade specialistsjuksköterskor får assistera vid självmord är socialsekreterare, apotekare, talpedagoger, vårdsamordnare, jurister och präster välkomna som medlemmar i CAMAP.11

Många menar att anledningen till att eutanasi har fått så starkt fäste i just Kanada är lobbygruppen Dying with Dignity Canada (DWDC), som grundades 1980. På 2010-talet intensifierade DWDC sitt kampanjarbete. Organisationens tidigare ordförande Wanda Morris var sakkunnig hos regeringen Trudeau i framtagandet av C-14. 2018 fick DWDC sju miljoner kanadensiska dollar i postum donation från Vancouver-miljonären David Jackson efter densammas assisterade självmord. Lobbyorganet drog igång panelsamtal och webbinarier där läkare och jurister diskuterade hur MAiD-behörighet skulle kunna utökas till personer vars naturliga död inte var förutsebar. Vid flera av DWDC:s opinionsbildande evenemang medverkade den dåvarande justitieministern och statsåklagaren David Lametti.

Många menar att anledningen till att eutanasi har fått så starkt fäste i just Kanada är lobbygruppen Dying with Dignity Canada (DWDC), som grundades 1980. Bland DWDC:s finansiärer finns Google Ads, Royal Bank of Canada och Pfizer.

Bland DWDC:s finansiärer finns Google Ads, Royal Bank of Canada och Pfizer. Pfizer tillverkar även tre av de substanser som CAMAP rekommenderar vid medicinskt assisterat självmord. De patient- och funktionsrättsorganisationer som motsätter sig eutanasi är helt beroende av medlemsavgifter, saknar heltidsanställda och befinner sig i klart ekonomiskt underläge.12

Den andra till tolfte april 2019 besökte FN:s dåvarande särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Catalina Devandas-Aguilar, lönnsirapens land för att granska dess efterlevnad av FN-konventionen om funktionshindrades rättigheter. Under besöket mötte hon Roger Foley och tog del av hans patientjournal.13

Devandas-Aguilar träffade även Sean Tagert, en 40-årig ensamstående far med ALS, som hade ansökt om eutanasi för att Storvancouvers regionala hälsovårdsmyndighet beviljade honom för få assistanstimmar.

På sin avslutande presskonferens sa Catalina Devandas-Aguilar att hon var ”utomordentligt bekymrad över tillämpningen av lagstiftningen om medicinskt assisterat självmord ur handikappsynpunkt.” Hon uppmanade den kanadensiska regeringen att ”införa ändamålsenliga skyddsmekanismer för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning inte begär assisterat döende bara därför att det inte finns andra alternativ i närmiljön och palliativ vård.”14

Stödet från Devandas-Aguilar gjorde Tagert så pass hoppfull att han började överväga att anmäla hälsovårdsmyndigheten till British Columbias människorättstribunal.15 Till slut blev dock Sean Tagert avlivad av läkare i augusti 2019, när hans son Aidan var 11 år gammal.16

Den 11 september 2019 beslutade Québecs högsta domstol i fallet Truchon c. Procureur général du Canada att dödshjälpsrekvisitet ”rimligen förutsebar” utgjorde diskriminering mot personer som är sjuka eller funktionsnedsatta utan att vara döende. Man skulle alltså få rätt till dödshjälp även om man inte var döende.17

I samma veva räknade parlamentets budgetansvariga ut att dödshjälp hade minskat landets vårdkostnader med 86,9 miljoner kanadensiska dollar.

Christine Baudouin gav regeringen Trudeau sex månader att anpassa lagen till Truchon c. Procureur général du Canada. Regeringen hörsammade, vilket vissa fann underligt i och med att samma regering tidigare hade överklagat flera domar från såväl Kanadas kommission för mänskliga rättigheter som FN gällande diskriminering mot kvinnor och barn ur ursprungsbefolkningen.18 Lagpaketet C-7 om utvidgad eutanasi presenterades i oktober 2020. I samma veva räknade parlamentets budgetansvariga ut att MAiD hade minskat landets vårdkostnader med 86,9 miljoner kanadensiska dollar.19

Från början uteslöts medicinskt assisterat självmord för psykisk ohälsa som enda underliggande tillstånd från C-7, men senaten röstade rappt igenom ett tillägg tillagt av den oberoende senatorn Stanley Kutcher om att börja tillåta MAiD för depression och snarlika tillstånd inom 18 månader efter lagpaketets ikraftträdande.20

På grund av coronarestriktioner på sitt vårdhem togs Jean Truchon av daga nära 11 veckor före sitt planerade dödsdatum.21 Faktum är att enligt honom själv skulle han inte ha ansökt om medicinskt assisterat självmord om han hade haft tillgång till självstyrd assistans i sin egen lägenhet.22

I februari 2021 fick premiärminister Justin Trudeau ett öppet brev undertecknat av tre särskilda FN-rapportörer.23 Brevet uppräknar de åtskilliga överenskommelser om mänskliga rättigheter som C-7 skulle strida mot – överenskommelser som Kanada har ratificerat. ”Ur ett funktionsrättsperspektiv finns en djup oro för att om assisterat döende tillgängliggörs för alla personer med ett hälsoproblem eller en funktionsnedsättning oavsett om de ligger för döden kan ett socialt antagande följa (eller diskret förstärkas) om att det är bättre att vara död än att leva med en funktionsnedsättning”, skriver FN-representanterna.24

Lagändringen innebär att ens död inte behöver vara rimligen förutsebar för att man ska få eutanasi, utan det räcker med att man har en oåterkallelig och oacceptabel åkomma, sjukdom eller funktionsnedsättning.

Den 17 mars 2021 trädde C-7 i kraft. Lagändringen innebär att ens död inte behöver vara ”rimligen förutsebar” för att man ska få eutanasi, utan det räcker med att man har en ”oåterkallelig och oacceptabel åkomma, sjukdom eller funktionsnedsättning” som orsakar ”fysiskt eller psykiskt lidande som är outhärdligt för personen och inte kan lindras under omständigheter som personen anser vara tillfredsställande” – ännu luddigare rekvisit än ”rimligen förutsebar”. Per konstitutionens rättighets- och frihetsstadga är funktionsnedsättningar en skyddad egenskap. Per C-7 tjänar funktionsnedsättningar som motivation för självmord på ett sätt som vore otänkbart för övriga stadgeskyddade egenskaper.25

I den ändrade lagen ingår ett tudelat system för medicinskt assisterat självmord. Spår 1, som är för personer vars naturliga död är ”rimligen förutsebar”, har ingen obligatorisk betänketid. Teoretiskt sett kan någon ansöka om assisterat självmord, godkännas och dödas på en och samma dag.26 Spår 2, som är för personer med en ”oåterkallelig och oacceptabel åkomma, sjukdom eller funktionsnedsättning”, har 90 dagars väntetid mellan den första dagen i bedömningsprocessen och dödsdagen såvida inte en MAiD-bedömare bedömer att kortare eller ingen betänketid är lämpligt.

Över en och halv miljon av Kanadas funktionsnedsatta vuxna lever i fattigdom.27 Funktionsnedsatta kvinnor drabbas i större utsträckning av fattigdom än dito män. Att få rätt vård eller assistans kan ta mycket mer än 90 dagar. Kanada har världens längsta vårdköer.28

Teoretiskt sett kan någon ansöka om assisterat självmord, godkännas och dödas på en och samma dag.

Enligt 2021 års statliga eutanasirapport hade 179 personer som beviljats eutanasi förvägrats det stöd för funktionsnedsatta som de hade haft behov av. Enligt samma rapport hade 201 av de som dog i MAiD samma år ansökt om och nekats palliativ vård.29 Enligt den kanadensiska hälso- och sjukvårdslagen är MAiD väsentlig sjukvård. Stöd för funktionsnedsatta och palliativ vård räknas inte som väsentlig sjukvård.30

I februari 2022 dog en Toronto-bo med pseudonymen Sophia i medicinskt assisterat självmord. 51-åringens underliggande tillstånd var multipel kemisk överkänslighet. Sophia och hennes läkare (i plural) hade ägnat två år åt en desperat jakt på ett boende fritt från kemiska rengöringsmedel och cigarettrök. När det inte hade lett någonvart hade hon istället valt eutanasi, vilket hade varit anmärkningsvärt lätt att tillgå. ”Om min död bidrar till att visa regeringen att vi med multipel kemisk överkänslighet kommer fortsätta få MAiD om de inte gör något snart så gläder det mig att jag kunde hjälpa någon annan att slippa lida som jag har gjort”, skrev Sophia i ett mejl kort före sitt frånfälle.31

Jag har ansökt om MAiD på grund av ohygglig fattigdom helt enkelt”, sa Denise till CTV News i april 2022. En månad senare pausade Denise sin självmordsprocess. Hon hade nämligen fått in över 65 000 kanadensiska dollar genom en GoFundMe-insamling.

Kort efter Sophias död godkändes en yngre kvinna med samma funktionsnedsättning i samma stad för MAiD. 31-åringen med pseudonymen Denise hade inte råd att flytta till en rullstolsvänlig och rökfri lägenhet, då hennes enda inkomst var en mager sjukpension. ”Jag har ansökt om MAiD på grund av ohygglig fattigdom helt enkelt”, sa Denise till CTV News i april 2022.32 En månad senare pausade Denise sin självmordsprocess. Hon hade nämligen fått in över 65 000 kanadensiska dollar genom en GoFundMe-insamling och hade plötsligt råd att bo på ett allergianpassat hotell under en längre period. I en intervju med CTV News konstaterade Denises läkare att det ”oåterkalleliga lidande” som hade kvalificerat Denise för assisterat självmord uppenbarligen inte var oåterkalleligt.33

Sommaren 2022 publicerade den offentligfinansierade hälsoportalen Canadian Virtual Hospice aktivitetsboken Medical Assistance in Dying (MAiD) Activity Book för barn i åldern 6-12 år, som ska närvara vid ett medicinskt assisterat självmord. Giftinjektion beskrivs som att patienten får tre ”mediciner”; en som gör henom ”väldigt avslappnad”, en som försätter henom i djup sömn och en som får hens lungor att sluta andas, vilket ”inte alls gör ont” (fetstil i originalet). Boken manar barnet som läser att inte försöka få den anhöriga som ska dö att ändra sig: ”MAiD är ett personligt val.” Boken har samma formgivning och färgskala som hälsoportalens aktivitetsbok för svårt sjuka barn i åldern 6-12 år.

I juli 2022 var Kiano Vafaeian 23 år gammal. Till följd av sin diabetes hade han förlorat synen på ena ögat. Det var tillräckligt för att han skulle godkännas för eutanasi. En läkare vid namn Tepper bokade in Vafaeian för assisterat självmord på den ideella självmordskliniken MAiDHouse i Toronto den 22 september samma år. Den sjunde september mejlade läkaren ett schema: ”Anländer 08:30. Jag kallar in sköterskan 08:45 och inleder proceduren kring 09:00. Proceduren är klar på några minuter.”

Vafaeians mor Margaret Marsilla såg mejlet. Hon ringde läkaren och låtsades att hon själv ansökte om eutanasi för diabetes. Tepper sa att han hade många patienter som var precis som hon och att han kunde göra en formell bedömning av hennes tillstånd via WhatsApp eller FaceTime. Marsilla spelade in samtalet och hängde ut Tepper i ett Facebook-inlägg, som uppmärksammades i konservativa medier. Läkaren fick flera arga telefonsamtal och SMS. Den 21 september 2022 sa Tepper till Vafaeian att han skulle avsäga sig uppdraget att döda Vafaeian om inte Marsilla skulle be om ursäkt i skrift och lova att inte vidta rättsliga åtgärder om Tepper skulle döda hennes son. Margaret Marsilla vägrade.34

Hon ringde läkaren och låtsades att hon själv ansökte om eutanasi för diabetes. Tepper sa att han hade många patienter som var precis som hon och att han kunde göra en formell bedömning av hennes tillstånd via WhatsApp eller FaceTime.

Winnipeg-bon Sathya Dhara Kovac hade ALS. Innan hon dog i eutanasi i oktober 2022 skrev hon sin egen dödsruna. Däri berättar Kovac rent ut att hon inte valde döden för att hon var allvarligt sjuk, utan för att hon hade för få assistanstimmar.35 ”Det kändes som att jag inte hade något annat val än att avsluta mitt liv”, konstaterar 44-åringen i en intervju som publicerades på hennes dödsdag. När hon förklarade för Winnipegs regionala hälsovårdsmyndighet att hon behövde fler timmar för att få i sig mat uppmanade man henne att betala ett privat assistansbolag ur egen ficka, vilket vore ogenomförbart för någon med en månadsinkomst på 1 300 kanadensiska dollar.36

Krigsveteranen Christine Gautier tävlade för Kanada i parakanot i Rio de Janeiro 2016. I flera år har hon kämpat för att få en rullstolshiss till sin bostad. När hon 2022 bad landets veterandepartement om hjälp fick hon till svar att man varken kunde ordna en hiss eller en ramp åt madame, men man kunde bistå madame med assisterat självmord.37

I februari 2023 senarelade David Lametti ikraftträdandet av MAiD för psykisk ohälsa som enda underliggande tillstånd till den 17 mars 2024.38 Samma månad presenterade parlamentets särskilda gemensamma utskott för medicinskt assisterat döende en 148 sidor lång rapport med 23 rekommendationer för MAiD-utvidgning. Sju rekommendationer trycker på för att legalisera eutanasi för ”mogna minderåriga”. Rekommendation 14 är att regeringen ska ”hålla samråd med minderåriga avseende MAiD, inklusive minderåriga med dödliga sjukdomar, minderåriga med funktionsnedsättningar, minderåriga i socialsystemet och minderåriga med urfolksbakgrund inom fem år efter framläggandet av denna rapport.”39 Ordet ”barn”, som kan dra i hjärtsträngar, undviks konsekvent.

Kathrin Mentler, 37, lider av kronisk depression. I juni 2023 vände hon sig till Vancouver General Hospital i jakt på psykiatrisk vård för självmordstankar. Läkaren hon talade med sa att det var långa väntetider för att träffa psykiatriker och frågade därefter ”Har ni övervägt MAiD?” Mentler trodde först att hon menade maid som i ”person som bistår en med hushållsarbete”. Läkaren argumenterade att de sätt varpå Mentler tidigare hade försökt ta sitt liv kunde leda till hjärnskador medan MAiD vore ett ”bekvämt” sätt att dö. Vancouver General Hospital bekräftade Mentlers utsaga vid kontakt med media.40

Läkaren hon talade med sa att det var långa väntetider för att träffa psykiatriker och frågade därefter Har ni övervägt MAiD?

Lagtillägget om att tillåta medicinskt assisterat självmord för psykisk ohälsa – som i Beneluxländerna – trädde inte i kraft den 17 mars. Den 30 januari ombads den federala regeringen pausa införandet av lagutvidgningen på obestämd tid i ett brev signerat av hälso- och socialministrar från British Columbia, Ontario, Alberta, New Brunswick, Saskatchewan, Prince Edward Island, Nova Scotia, Nunavut, Northwest Territories och Yukon.41 Två dagar senare meddelade hälsominister Mark Holland, justitieminister Arif Virani samt ministern för mental hälsa och beroendefrågor, Ya’ara Saks, att ikraftträdandet skulle senareläggas då provinserna behövde mer tid för att anpassa sina hälso- och sjukvårdssystem.42

Lagtillägget om MAiD för psykisk ohälsa som enda underliggande tillstånd erhöll kungligt godkännande den 29 februari. Ikraftträdandet sköts upp till den 17 mars 2027.43 När jag går in på hälsodepartementets MAiD-sida för att kolla datumen möts jag paradoxalt nog av en triggervarning om att ämnet assisterat suicid kan väcka obehag samt en länk till departementets lista över suicidpreventiva hjälplinjer.

Legaliserad eutanasi innebär inte bara ett sluttande plan; i lönnsirapens land innebär det ett stup samt att lagstiftare och domstolar vallar skidorna.

Fotnoter


 1. Holm, Gusten, ”Frågorna där Teodorescu går på tvärs med KD”, Expressen 22/1 -24[]
 2. Conseil des ministres, ”Compte rendu du Conseil des ministres du 10 avril 2024” 10/4 -24[]
 3. Khalatbari, Masih och Cribb, Robert, ”Surge in medically assisted deaths under Canada’s MAiD program outpaces every other country”, Toronto Star 30/1 -24[]
 4. Health Canada, ”Medical assistance in dying: Legislation in Canada”[]
 5. Daws, Tanja och Reggler, Jonathan, Medical Assistance in Dying (MAiD): Protocols and Procedures Handbook. 2. uppl. Comox Valley MAiD Working Group, 2017[]
 6. Roberts, Stephen, ”St. Anthony Mother Claims Physician-Assisted Death Was Wrongly Offered for Her Daughter”, The West Coast Wire 19/7 -17[]
 7. Favaro, Avis, ”Chronically ill man releases audio of hospital staff offering assisted death”, CTV News 2/8 -18[]
 8. Roger Foley v. Victoria Hospital London Health Sciences Centre et al., Ontario Superior Court of Justice 22/8 -18[]
 9. Trachtenberg, Aaron J. och Manns, Braden, ”Cost analysis of medical assistance in dying in Canada”, Canadian Medical Association Journal. Vol. 189, nr. 3, 2017: 101-105.[]
 10. CAMAP, ”About CAMAP”, 14/5 -17[]
 11. CAMAP, ”About Us”[]
 12. Schreiber, Miranda, ”The Lobby Group That Owns the Conversation around Assisted Deaths”, The Walrus 12/1 -24[]
 13. Foley, Roger, ”FULL REASONS: Why Roger Foley met with United Nations”, Assisted Life Blogs 19/4 -19[]
 14. Devandas-Aguilar, Catalina, ”End of Mission Statement by the United Nations Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities, Ms. Catalina Devandas-Aguilar, on her visit to Canada.”, Ottawa 12/4 -19[]
 15. Daflos, Penny, ”B.C. man with ALS encouraged by UN watchdog’s ’urgent’ call for services”, CTV News 12/4 -19[]
 16. Daflos, Penny, ”’We need a public outcry’: B.C. father with ALS ends life after struggle to stay at home”, CTV News 9/8 -19[]
 17. Målsäganden var Jean Truchon, som hade en CP-skada, spinal stenos samt myelomalaci, och Nicole Gladu, som hade postpoliosyndrom, svårartad benskörhet samt ett diafragmabråck. Som bevisföring brukade målsäganden böcker och artiklar författade av domaren Christine Baudouins far, domaren Jean-Louis Baudouin. Därtill hade Christine Baudouins arbetat för faderns professur i flera decennier. Hon var minst sagt jävig. Foley, Roger, Statement of the case of retraction of Truchon., Cour supérieure du Québec, 500-17-099119-177 16/11 -20[]
 18. Grant, Isabel, Kaiser, Archie och Sheehy, Elizabeth, ”Bill C-7 Shatters Illusions Regarding Canada’s Commitments to Persons with Disabilities”, National Newswatch 8/12 -20[]
 19. Office of the Parliamentary Budget Officer, Cost Estimate for Bill C-7 “Medical Assistance in Dying”. Ottawa: Office of the Parliamentary Budget Officer, 2020[]
 20. Bryden, Joan, ”Senators amend MAID bill to put 18-month time limit on mental illness exclusion”, CTV News 9/2 -21[]
 21. Thanh Ha, Tu, ”Jean Truchon, MAID advocate, receives assisted death early because of coronavirus fears”, The Globe and Mail 8/4 -20[]
 22. I ett mejl daterat den 17 augusti 2016 skrev Truchon: ”Som svar på din fråga om vård i hemmet tror jag faktiskt att om det funnes assistans på 70 timmar eller mer så skulle jag ha föredragit att stanna hemma och möjligtvis inte haft samma dödslängtan.” Foley -20[]
 23. Gerard Quinn, FN:s nuvarande särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Claudia Mahler, oberoende expert på äldre personers rättigheter vid FN:s råd för mänskliga rättigheter samt Olivier De Schutter, FN:s rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter.[]
 24. Quinn, Gerard, Mahler, Claudia och De Schutter, Olivier, Mandates of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities; the Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons, and the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights. OL CAN 2/2021. 3/2 -21[]
 25. Inclusion Canada, ”Bill C-7 Through a Disability Lens”, Inclusion Canada 22/10 -20[]
 26. Lemmens, Trudo, ”’Medical Assistance in Dying’ (Euthanasia and Assisted Suicide) in Canada: A Case Raises Questions About Its Use in Patients with Disability and Mental Illness”, International Network for the History of Neuropsychopharmacology 21/10 -21[]
 27. Statistics Canada, Canadian Income Survey, 2021. Ottawa: Statistics Canada, 2023[]
 28. World Population Review, Health Care Wait Times by Country 2024[]
 29. Health Canada, Third Annual Report on Medical Assistance in Dying in Canada, 2021. Ottawa: Health Canada, 2022[]
 30. Herx, Leonie, Cottle, Margaret och Scott, John, ”The ’Normalization’ of Euthanasia in Canada: the Cautionary Tale Continues”, World Medical Journal. Vol. 66, nr. 2, 2020: 28-37.[]
 31. Favaro, Avis, ”Woman with chemical sensitivities chose medically-assisted death after failed bid to get better housing”, CTV News 13/4 -22[]
 32. Favaro, Avis, ”Woman with disabilities nears medically assisted death after futile bid for affordable housing”, CTV News 30/4 -22[]
 33. Favaro, Avis, ”Woman with disabilities approved for medically assisted death relocated thanks to ’inspiring’ support”, CTV News 28/5 -22[]
 34. Subramanya, Rupa, ”Scheduled to Die: The Rise of Canada’s Assisted Suicide Program”, The Free Press 11/10 -22[]
 35. Dhara Kovac, Sathya, ”Sathya Dhara Kovac”, Voyage Funeral Homes & Crematorium 5/10 -22[]
 36. Rollason, Kevin, ”’I could have had more time if I had more help’: Woman with ALS chose assisted suicide after failure to get more home care from province”, Winnipeg Free Press 3/10 -22[]
 37. Brewster, Murray, ”Veterans Affairs says it has no proof former paralympian was offered assisted death”, CBC 5/12 -22[]
 38. Department of Justice Canada, ”News release: Delay of eligibility for medical assistance in dying for persons suffering solely from mental illness proposed by Ministers of Justice and Health” 2/2 -23[]
 39. Special Joint Committee on Medical Assistance in Dying, Medical assistance in dying in Canada: Choices for Canadians. Ottawa: Parliament of Canada, 2023[]
 40. Woo, Andrea, ”Vancouver hospital defends suggesting MAiD to suicidal patient as risk assessment tool”, The Globe and Mail 10/8 -23[]
 41. Kirkup, Kristy, ”Majority of provinces, territories ask for indefinite pause to MAiD for individuals with mental illness”, The Globe and Mail 30/1 -24[]
 42. Health Canada, ”The Government of Canada introduces legislation to delay Medical Assistance in Dying expansion by 3 years” 1/2 -24[]
 43. Health Canada, ”Canada’s medical assistance in dying (MAiD) law”[]
Helena Brors
Skribent och researcher

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

 • Finansierade omkostnader

 • Spännande och bättre reportage

 • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant