Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.

Månadens Cancel: Ung Företagsamhet

Det finns inget lagligt stöd för att säga upp någon på grund av ett uttalande eller en åsikt, menar arbetsrättsjurister. Ändå sker det i dagens Sverige. I Månadens Cancel tar vi upp ett fall där en person blivit av med ett jobb, ett uppdrag eller en befattning på grund av sina åsikter. Men medan alla fokuserar på den som blivit canclad, skriver vi om canclarna. Vilka är de? Hur fattar de sina beslut?

Månadens canclare: Johan Eliases, regionchef Ung Företagsamhet Västmanland

Anledning: Stängde av gymnasieelever från att driva företag då de tryckte tröjor med Palestinamotiv.

Politisk fråga: Israel/Palestinakonflikten.

En grupp gymnasieelever i Västerås startade ett tröjföretag inom ramen för UF, Ung Företagsamhet. Idén var enkel: köparna fick själva designa sitt tröjtryck. Företaget gick bra och många tröjor såldes. Men då texten “From the River to the Sea, Palestine Will Be Free” förekom på en tröja, stängdes gymnasieelevernas företag av. Eleverna diskvalificerades även i de tävlingar de hade gått vidare i. Inte bara det, skolan och lärarna stängdes av från nomineringarna för UF-skola och UF-lärare. Detta trots att UF inte har något uttryckligt förbud mot politiska budskap i sina regler.

Ung Företagsamhet Västmanlands regionchef Johan Eliases fattade beslutet.

Johan Eliases, varför stängdes UF-företaget som tryckte Palestinatröjor av?

Vi (Ung Företagsamhet Västmanland) har inte stängt ner UF-företaget, i möte med oss har eleverna uppmuntrats att driva vidare företaget för att få intyg i utbildningen UF-företagande.

Hos berörd gymnasieskola pågår en intern utredning och frågor om UF-företagets fortsatta verksamhet hänvisas dit.

Det som infördes var ett säljstopp som omfattar produkter med budskap som strider mot Ung Företagsamhets regler.

Vem fattade beslutet?

Beslutet om säljstopp har fattats i samråd med gymnasieskolan där eleverna går.

I din motivering till VLT står att det handlade om “antisemitiskt budskap” – vad var det på tröjorna som var antisemitiskt – rörde det sig inte bara om kritik mot Israel, vilket är en helt annan sak?

Det är olyckligt formulerat. Det är inte vår roll att bedöma.

På vilket sätt bröt tröjorna mot värdegrunden?

Beslutet bygger på en samlad bedömning av UF-företagets produkter och kommunikation och grundar sig på följande:

Att Ung Företagsamhet som organisation är politisk obunden innebär inte att UF-företagen behöver vara politiskt neutrala. Varje år finns det några UF-företag som inkluderar religiösa eller politiska budskap i sina affärsidéer. Enligt våra regler tillåts politiska budskap så länge de inte strider mot de regler som vi som organisation står för:

Budskapet får inte innebära att UF-företaget strider mot de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. Affärsverksamheten får inte sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, geografisk härkomst, kön eller sexuell läggning. Vår bedömning är att budskapen från UF-företaget kan sammankopplas med angrepp mot person eller folkgrupp och därmed strider mot vårt regelverk.

Vilken folkgrupp eller person var det som tröjorna angrep enligt er och vilken text är det som åsyftas här?

Ung Företagsamhet i Västmanland har tillsammans med vårt nationella kansli (Ung Företagsamhet i Sverige) gjort en samlad bedömning av UF-företagets produkt och kommunikation.

Du säger till VLT att de frångått sin affärsplan, på vilket sätt?

Eleverna har inte frångått sin affärsplan, det handlade om att utförandet inte framgick i affärsplanen. Här kan vi bli bättre och ställa fler följdfrågor kring affärsidé och affärsplan. Vi ser över våra rutiner för att tidigare kunna fånga upp företag som strider mot regelverket och om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Att canclas kan drabba en människa hårt, särskilt om man är ung. Har gymnasieeleverna fått stöd av er efter att de canclats, tex ekonomiskt eller psykologiskt?

Vi har haft den främsta dialogen med eleverna under hela processen och har det yttersta ansvaret för elevernas mående och säkerhet. Vi (Ung Företagsamhet Västmanland) har haft ett möte med eleverna och då har vi uppmuntrat eleverna att driva vidare företaget för att få intyg i utbildningen UF-företagande.

En av gymnasieeleverna säger till Parabol att detta inte stämmer:

– I deras beslut stod det inte ett säljstopp för bara vissa tryck utan det var allmänt säljstopp. Och ja visst de har haft möte med oss men när vi bad om ett till möte med de som tog beslutet alltså vd så sa de att ja vi skulle få det och på alla mail jag har frågat hur det går med mötet har han sagt att det blir av men sen får vi höra av rektorn att ”ingen var intresserad av ett till möte.” Och de skrev aldrig det till oss, säger gymnasieeleven.

Hur har du påverkats av det här?

Det kändes som att man inte blev respekterad eller hörd bara för att man hade en annan åsikt än vad han hade. De ville inte ens kompromissa eller diskutera beslutet som fick mig att känna mig ovärd. Mina vänner fick hålla bord på mässan och delta i tävlingar men inte jag.

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.