Ny president i Guatemala inger hopp

Bernardo Arévalo kunde äntligen sväras in som president i januari i år. Foto: Latinoamerica 21..

Mot alla odds och mot den politiska och ekonomiska makten i landet vann outsidern Bernardo Arévalo presidentvalet i Guatemala förra året. Efter flera månader av kamp mot ett genomkorrupt domstolsväsen kunde Arévalo slutligen ta över makten i januari i år. Victor Musa intervjuar författaren Jaime Barrios Carrillo.

Plats för intervjun: Kafé, Stockholm. Drack: Kaffe.

Jaime Barrios Carrillo är känd i Guatemala som författare och kolumnist. Han är bosatt i Sverige sedan 1980-talet, men följer ständigt händelseförloppet i det centralamerikanska landet. Guatemala genomgår just nu en social och politisk förändring. Jag träffar honom för ett samtal om den historiska händelsen då Arévalo slutligen fick träda in som president.

Vad betyder det här för Guatemala?

Det finns definitivt stort hopp i Guatemala. Revolutionen 1944 öppnade dörren för hopp om förändring i landet. Tyvärr inträffade en kontrarevolution 1954. De 10 åren av revolution, från 44 till 54, är kända som den demokratiska våren. Det var därför Bernardo Arévalo i sitt tal sade att våren skulle återvända. Och det är historiskt eftersom Arévalo är son till Juan José Arévalo, som var den första presidenten under den revolutionen.

Det är historiskt eftersom Arévalo är son till Juan José Arévalo, som var den första presidenten under revolutionen 1944.

Det var inte lätt att vinna valet och att ta över makten. Nästan fram till sista dagen var det osäkert om den så kallade korruptionspakten skulle tillåta Bernardo Arevalo att tillträda. De satte juridiska hinder. Aravalo själv tillkännagav att en kupp var på gång. Fram till sista stund rådde osäkerhet. Men med medborgarnas nationella mobilisering, och även med internationellt stöd, kunde korruptionspakten i slutändan inte hindra Bernardo Alvaro från att tillträda presidentposten den 14 januari 2024.

Jag är en av de som anser att detta är det enda politiska alternativ idag för att konfrontera det korrupta etablissemanget, den så kallade korrupta pakten, som styrt Guatemala i alla dessa år. Det är ett alternativ som bygger på både den representativa demokratin, att vinna val, men också på deltagardemokrati, när medborgarna mobiliserat för att stoppa de korrupta och stödja en förändring. Så låt oss hoppas att denna kombination av progressiva krafter, av demokratiska krafter, av icke-korrupta krafter, kan leda landet i en bättre riktning.

Jaime Barrios, guatemalansk författare. Foto: Ulrika Hembjer.

Den nye presidenten Bernardo Arévalo kommer från en fram till nu okänd politisk kraft, rörelsen Semilla (som betyder frö). Det var väl ganska osannolikt att en rörelse som inte stod det politiska och militära etablissemanget nära skulle kunna vinna valet?

Vi måste gå tillbaka till 2015 och den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala, som var finansierad av FN genom en bilateral överenskommelse med Guatemala. Den dåvarande colombianske domaren Iván Velásquez, som nu är Colombias försvarsminister, och som vid den tidpunkten var ansvarig för denna kommission, upptäckte att den guatemalanska staten helt och hållet tagits över av maffior inom den organiserade brottsligheten. Och det allvarligaste var att både presidenten och vicepresidenten själva ledde denna korruptionsapparat.

Den guatemalanska staten hade helt och hållet tagits över av maffior inom den organiserade brottsligheten.

Detta väckte stor indignation och ledde till en explosion av enorma demonstrationer på landets torg. Presidenten och vicepresidenten avgick och det slutade med rättegångar och fällande domar för korruption. Så där på torget, uppstod rörelsen som senare blev ett parti och deltog i sitt första val för åtta år sedan och fick fyra mandat. Nu i det senaste valet 2023 ökade Semilla till 23 mandat och vann presidentvalet med Bernardo Arévalo och Karin Herrera.

Semilla är svår att placera i den traditionella höger-vänsterdimensionen, men kampen mot korruption har framför allt riktats mot högern och militärerna som innehaft makten sedan 1950-talet.

Det är en strukturell korruption, som finns i staten, som blottades år 2015 men som har fortsatt fram till nu med de senaste presidenterna. Även om presidenten 2015 avgick, var armégeneralen kvar och de presidenter som följde fortsatte med korruptionen. Det gick till och med så långt att när den sittande presidenten Jimmy Morales utreddes, utvisades FN:s internationella kommission mot straffrihet från landet.

Det gick till och med så långt att när den sittande presidenten Jimmy Morales utreddes, utvisades FN:s internationella kommission mot straffrihet från landet.

Vi talar inte om ideologier, det handlar inte om höger eller vänster här. Det är en korrupt politisk klass som helhet. Under de senaste decennierna har den varit korrupt och sett staten som ett byte och en inkomstkälla. Så detta har lett till en desperat situation i landet. Det har blivit ett land som utvisar sina medborgare som sedan migrerar till USA under traumatiska förhållanden. De berömda karavanerna av migranter. De ser ingen annan lösning för sina liv än att lämna landet, till USA. Mer än två miljoner guatemalaner befinner sig i USA, många av dem utan papper. De känner att det inte finns någon framtid i Guatemala.

En sak som lyfts mycket i den politiska debatten i Guatemala är vilken viktig roll som deltagardemokratin, de massiva medborgerliga mobiliseringarna, spelat för en förändring.  

I Guatemala har deltagandedemokratin varit grundläggande. Det var medborgarrörelsen som satte igång förändringarna 2015. Och nu, under de senaste sex månaderna, har de stora mobiliseringarna och demonstrationerna varit viktiga för Semilla och Arevalo. Mobiliseringarna gjorde det i stor utsträckning möjligt för den nya presidenten att tillträda den 14 januari. I dessa mobiliseringar, i denna deltagardemokrati, har ursprungsfolken spelat en central, grundläggande och historisk roll. Förändringen skulle utan tvekan inte ha varit möjlig utan mobiliseringen från ursprungsfolken, från mayafolken. Ursprungsfolken är den drivande kraften för förändring i Guatemala just nu

Varför tolererar andra i regionen, USA, OAS den tillträdde presidenten Bernardo Arévalo?

Korruptionsnivån i Guatemala är så omfattande att den skapar problem i hela regionen. Bara problemet med att utvisa hundratusentals guatemalaner till andra länder är redan ett geopolitiskt problem. Dessutom är Guatemala ett transitland för narkotikahandel, en stor andel av de droger som kommer in i USA passerar först genom Guatemala. Detta korrumperar också de lokala politikerna och den lokala polisen. Hela etablissemanget är köpt.

Korruptionsnivån i Guatemala är så omfattande att den skapar problem i hela regionen. Bara problemet med att utvisa hundratusentals guatemalaner till andra länder är redan ett geopolitiskt problem.

Men Arevalo har emot sig hela den politiska, ekonomiska och juridiska makten. Exempelvis spelade rättsväsendet, genom åklagarmyndigheten, en mycket avgörande roll för att försöka hindra tillträdandet av presidentposten och erkännandet av valet.

Åklagarmyndigheten anklagar Bernardo Arévalo för valfusk. Så detta rättsväsende är naturligtvis inte oberoende. Just åklagarmyndigheten som styrs av den så kallade korruptionspakten, var måltavla för protesterna. Medborgarna krävde åklagarens avgång. Tusentals och åter tusentals medborgare demonstrerade i mer än 100 dagar framför åklagarmyndigheten i Guatemala City mot åklagaren.

Högsta valdomstolen har efter Semillas seger i första omgången olagligförklarat partiet och anklagat det för korruption. Författningsdomstolen består av domare med mycket tvivelaktigt juridiskt och politiskt rykte, varav en var vicepresidentkandidat för dottern till folkmördaren Ríos Montt.

En annan stor rörelse som kommer att göra motstånd mot Arevalo är högerkristna och frireligiösa grupper.

Guatemala har det största antalet frikyrkor på kontinenten. De utgör nästan 40 procent av befolkningen. Många fundamentalistiska frikyrkor med säte i USA har trängt in i landet som stöddes av etablissemanget. Folkmordsgeneralen Efrain Rios Montt var själv medlem i en av dessa sekter. Dessa kyrkor förkunnar vad som kallas välståndsteologi. Detta står i motsats till befrielseteologin. För dem innebär välstånd att Gud vill att vi alla skall vara rika, att vi inte skall engagera oss i politik och att vi skall lyda myndigheterna.

Dessa religiösa grupper har spelat en viktig roll för att manipulera och behålla makten. Särskilt i Jimmy Morales regering.

Dessa religiösa grupper har spelat en viktig roll för att manipulera och behålla makten. Särskilt i Jimmy Morales regering. Där använde de ett billigt drama, pastorerna kom till Plaza de la Constitución och sa att president Morales var den utvalde, skaparen. Det finns dock också katolska grupper och vissa myndigheter i Guatemala, till exempel kardinal Ramazzini och andra biskopar, som inte håller med om korruptionen, som inte håller med om tillståndet av straffrihet.

Även medierna har Arevalo och Semilla emot sig. Guatemala med sexton miljoner invånare har bara två tidningar. Alla andra tidningar har stängts. Det pågår en frontalattack mot yttrandefriheten.

I den tidning jag skrev för många år, El Periódico, som drevs av en symbolisk guatemalansk journalist, José Rubén Zamora, bedrevs undersökande journalistik. Korruptionspakten började angripa honom och till slut lyckades de stänga El Periódico. Den allmänna åklagarmyndigheten “kontrollerade” hans konton och han dömdes till fängelse för penningtvätt. De använder sig också av smutsiga kampanjer, med de så kallade Net Centers, som misskrediterar journalister och opinionsbildare.

Regeringen måste nu hitta allianser i kongressen där den inte har egen majoritet.

Guatemalas kongress består av 160 deputerade. Förutom Semilla med 23 ledamöter finns andra progressiva krafter som Cabal med 20 ledamöter. Där finns också det socialdemokratiska partiet Bosque, som resterna av Sandra Torres tidigare stora parti UNE.

Semilla har uppnått positiva allianser i kongressen. Den korrupta paktens krafter har inte lyckats stoppa exempelvis valet av ny ordförande och av det styrande presidiet i kongressen. Samuel Pérez är den yngste kongressordföranden i landets historia. Om presidiet inte valts hade de kunnat sätta fram en rad juridiska hinder för att försena Arévalos installation.

Vad har Bernardo Arevalo gjort under de få dagar han suttit i regeringen? 

Regeringen är bara veckor gammal. Men viktiga signaler är att regeringen har hälften kvinnor, hälften män. I de nya utnämningarna inom de väpnade styrkorna finns första gången fyra kvinnor till poster som befälhavare och militärdirektör. En omfattande revision av ministerierna har inletts. För där finns en källa till korruption. President Bernardo Arévalo sa i sitt öppningstal att det finns en historisk skuld till ursprungsfolken och att det ska upprättas en plan för integration.

Hur har fredsavtalet överlevt och hur ställer sig Arevalo till det?

Den väpnade konflikten i landet var en av de längsta i Latinamerika, tillsammans med Colombias. Den varade i mer än 30 år. 1997 undertecknades ett fredsavtal, bland slöts ett avtal i Stockholm. Det fanns också en rad kompletterande lagar och en avsikt att se till att orsakerna till den väpnade konflikten inte skulle upprepas.  

En sanningskommission inrättades för att ta reda på vad som hade hänt under den väpnade konflikten. För första gången i landet tilläts gerillagrupperna, som hade förföljts av staten, att förhandla och ett avtal undertecknades för att de skulle kunna bli ett politiskt parti.  Men praktiskt taget alla efterföljande regeringar har avvecklat andan i fredsavtalen. De senaste tre regeringarna, till och med general Otto Pérez 2015, har helt ignorerat fredsavtalen. Arévalo påpekade i sitt tal att kampen för fred bör värdesättas och att man bör ta hänsyn till orsakerna till konflikten utifrån fredsavtalet.

Vad hände med gerillagrupperna?

Den tidigare gerillan har en liten parlamentarisk representation. Gerillan har blivit ett politiskt parti som heter URNG men som har mycket få parlamentsledamöter. Det finns också ett litet parti med rötter i ursprungsfolk med nära anknytning till de gamla gerillorna. De historiska gerillaledarna finns det bara ett fåtal kvar av, eftersom de har dött av naturliga orsaker.

Victor Musa
Journalist och skådespelare

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant