Surrade vid masten på USS Ukraina

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

Ukrainas motoffensiv har avstannat och Nato tycks vilja frysa kriget för att det ska kunna fortsätta. Varför behöver Nato hålla kriget på ett stridbart långkok? Mats Nilsson analyserar kriget.

Det som varit uppenbart för nyktra analytiker har äntligen nått Natos krigsförlängande viljor och rapporteringen handlar inte längre om Ukrainas seger.1 Nato inser att de riskerar förlora allt och anpassar nu sitt budskap.

Sex månader efter det att Ukrainas motoffensiv inleddes har operationen fullständigt avstannat och ryska trupper återtar nu initiativet. Genom att inleda en serie attacker återvann Moskvas styrkor några av de positioner de hade förlorat 2022.

Den ukrainska offensiven i minst tre operativa riktningar, mot Melitopol, Berdyansk och Artemovsk, var från början dömd att misslyckas.

Den ukrainska planen, som innebar en offensiv i minst tre operativa riktningar, mot Melitopol, Berdyansk och Artemovsk, var från början dömd att misslyckas. I stället för att fokusera på en uppgift i taget, spred Kiev sina styrkor och lyckades inte med något av sina mål. Nu har Ukrainas väpnade styrkor således tvingats byta från offensiv till defensiv taktik.2

Det kan låta kontraintuitivt, att Nato är positiva till att vilja frysa den ukrainska konflikten, men genom att frysa den kan den tillåtas att fortsätta. Det beror på att ett, på slagfälten, defensivt Ukraina i Natos ögon är ett tillfälligt avbrott som tillåter upprustning och militärindustriell uppladdning av Ukraina i syfte att orka med en offensivomgång 2, sedan 3 och 4, möjligen även 5. Att inte förmå Ukraina övergå till defensiven skulle med all sannolikhet ge Ryssland en möjlighet att vinna fler segrar, vilket skulle fullborda konflikten en gång för alla, med ett Ryssland som totalt kontrollerar Ukrainas territorium.

Men varför chansa på polsk krigsvilja om man kan fortsätta mjölka pengar från ett Ukraina på defensiven?

Detta skulle tvinga Nato att aktivera sina egna medlemmar i kriget.3 Men varför chansa på polsk krigsvilja om man kan fortsätta mjölka pengar från ett Ukraina på defensiven? Europa fortsätter dessutom att finansiera och förlänga Ukrainas tillvaro på egen bekostnad.

Hur kunde då Ukrainas ursprungliga ambitiösa plan med inledd befrielseoffensiv övergå i defaitistisk defensiv? För många kommentatorer som inte är bundna av vad de måste säga i västlig media är det uppenbart. Planen misslyckades på grund av ett flertal faktorer. Dels fick Ryssland tid på sig att förskansa sig och minera stora delar av frontlinjen och problemen med vapenleveranser från Väst blev i det närmaste endemisk. Men även bristen på nya soldater samt den snabba ryska överföringen av ryska enheter som ersatte Wagner-knektarna som var inblandade i striderna.4

Attackerna misslyckades allt oftare då ryska försvarslinjer stod emot allt tröttare ukrainska enheter.

Attackerna misslyckades allt oftare då ryska försvarslinjer med dess försvarare, som roterades, stod emot allt tröttare ukrainska enheter. Den ukrainska armén avancerade några kilometer men uttömde därmed sin offensiva potential.5

Ukraina lyckades aktivt vinna mark endast på enstaka frontavsnitt, där de återtog kontrollen över byar, men först i mitten av september, månader efter det att deras omtalade motoffensiv initierades.6

Målet för den ukrainska armén var dessutom vida känt; att utöka uppställningsområdet på den östra stranden av Donets–Donbass-kanalen för att nå de ryska linjerna. Men då, i oktober 2023, började rykten om detta förestående anfall cirkulera i media. För att hindra denna plan inledde den ryska armén en serie motattacker och det strategiska misstaget blev uppenbart, ukrainska styrkor var utsatt för fiendens eld i låglandsområden och ryskt initiativ ersatte ukrainsk framryckning.6

I november kom sedan snabbt fler och fler uppgifter om att den ukrainska armén konsoliderar sina positioner medan Ryssland förbereder för en offensiv.7. I slutet av november hade de ryska styrkorna praktiskt taget återvänt till sina utgångspunkter och hotade återigen att ta kontroll över byarna de förlorat under den gångna sommaren.

Ukrainska styrkor har uttömt sin offensiva kapacitet och ryska styrkor förstärkte sin närvaro i Artemovsk-området och övergick från defensiv till offensiv taktik.

Ukrainska styrkor har nu till stor del uttömt sin offensiva kapacitet och kan inte längre hålla tillbaka de ryska trupperna, särskilt efter aktiva strider kring Avdeevka, som krävde en koncentration av utarmat ukrainskt artilleri. Ryska trupper kan därmed vända situationen till sin fördel, något som blev tydligt den 30 oktober när överbefälhavaren för de ukrainska markstyrkorna, Alexander Syrsky, meddelade att ryska styrkor förstärkte sin närvaro i Artemovsk-området och övergick från defensiv till offensiv taktik.8

Varför beslutade egentligen ukrainarna att skingra sina styrkor och avancera i tre operativa riktningar under sommarkampanjen när det var uppenbart att slutet inte skulle bli en seger? Mest troligt är att Natos meddelade strategi var att vinna slaget om soldatreserven. Ukraina ville helt enkelt uppehålla och tvinga in så många ryska soldater som möjligt i strid. I händelse av framgång skulle Ukraina ha kunnat övervinna dödläget med positionskrigföring och slå sig vidare i en av riktningarna där de vunnit en initial framgång.9

Emellertid kunde inte ukrainarna övervinna den kraftigt befästa ryska armén, som var skicklig nog att genomföra både en lokal offensiv i somras och sensommar-höstoffensiven mot Avdeevka. Utöver detta fortsatte ryska trupper hålla sina försvarslinjer i samtliga regioner. Så varför vägrade ukrainarna att koncentrera sina styrkor i ett område, som många oberoende kommentatorer rådde dem till?

Nato var i behov av ett vinnande narrativ, mer än ett vunnet krig.

En möjlig förklaring till detta är återigen den mediala betydelsen hos Nato av ett vinnande narrativ, mer än ett vunnet krig.  Något som den ukrainska politiska och militära ledningen fallit offer för förut. Det “hjältemodiga” försvaret av en position, som gradvis förlorade sin strategiska och operativa betydelse, gav kampen en ideologisk betydelse.

I ett försök att återerövra en stad, drog Ukraina sina reserver och mest motiverade enheter till strid och Nato kunde ge ett skådespel till skattebetalarna i Väst som behövde synliga sagor för att kunna motivera sig till mer bistånd. Därutöver, vid den osannolika händelsen av framgång, skulle Zelensky haft chansen att proklamera återtagandet av ukrainska områden som hans föregångare förlorat.

Konflikten mellan Kievs politiska och dess militära ledning läggs här i öppen dager.10

Ukrainas överbefälhavare Zaluzny har inga planer för 2024 eftersom det inte finns något han kan göra åt den ukrainska arméns kommande nederlag.

Varje gång Zaluzny uppmanar Zelensky till att sluta försvara vissa positioner som inte kan hållas, likt Bakhmut och Avdeevka, säger Zelensky och den politiska ledningen: använd alla reserver och att fortsätta hålla ut. Varje gång han uppmanar till att bygga nya ogenomträngliga försvarslinjer att dra sig tillbaka till blir han nedröstad. Det finns därmed ingenting, förutom det oundvikliga, som han kan planera för.11

De oåterkalleliga förlusterna som den ukrainska armén upplevt de senaste månaderna gör att Zaluzny behöver runt 20 000 nya rekryter per månad för att ersätta förlusterna och för att hålla sin armé i hjälpligt stridbart skick. Nato vet detta men de förstår också att fortsatt krig är en förutsättning för att upprätthålla en vilja till fortsatt upprustning hos väljarna i Väst.12

Den styrande eliten i Ukraina har inte något annat val än att kräva en fortsättning på kriget.

Till detta kommer även problemet med att den styrande eliten i Ukraina inte har något annat val än att, i samklang med Natos vilja, kräva en fortsättning på kriget. För om konflikten avbryts och vapenvila inträder, kommer mycket av deras byk tvättas inför publik, inklusive en noggrann utredning av omfattningen av förluster och graden av förstörelse som drabbat det ukrainska samhället. Något de aldrig kommer att överleva politiskt. Regeringen kommer att riskera kuppas bort, något som självfallet inkluderar Zelensky, så de tvingas satsa på ett ”all in” offensivt och defensivt.

Nato behöver konflikten på ett stridbart långkok då de vill kunna sätta politisk press på Moskva även i framtiden.

Västmakternas strategi går nu ut på att göra om kriget till en defensiv evig konflikt.13 Man kan bara spekulera kring varför, men en trolig förklaring är att Nato inser att det inte kommer att finnas något bättre tillfälle än nu, varje försening kommer leda till försämring av Ukrainas situation, och Nato behöver konflikten på ett stridbart långkok då de vill kunna sätta politisk press på Moskva även i framtiden.

Därtill måste finansiärerna av Ukrainakriget behålla så många ukrainska fysiska tillgångar som möjligt, vilket kommer att göra det lättare att kunna konsolidera Ukrainas skulder. Ju fler fabriker och företag som är kvar i drift, desto lättare blir det för externa finansiärer av kriget att kräva återbetalning på den obetalbara skuldfälla Ukraina befinner sig i.14

Det bör därför inte längre hållas för osannolikt att det kommer ske en maktöverföring från Zelensky, som inte har för avsikt att ge upp makten i ett val, i syfte att minimera riskerna för Nato framåt.

Om fri spekulation kan tillåtas så är ett möjligt scenario att överbefälhavaren Zaluzhny erbjuds rollen som maktgarant, med en förflyttning av makt tillbaka till det ukrainska parlamentet Radan. Där kommer även parlamentets talman Ruslan Stefanchuk spela en roll, då mycket kommer bero på talmannen. Om Stefanchuk plötsligt vägrar förhandla tillfälligt eldupphör, kan den tidigare avsatte talmannen Dmytro Razumkov vara ett annat alternativ. Razumkov som tillförordnad president och Zaluzhny överbefälhavare, en lösning Nato och amerikanerna troligen anser vara en godtagbar maktförskjutning. Kievs borgmästare, och kritiker till Zelensky, Vitali Klitschko bjuds in att delta, med passivt stöd från Porosjenko och Tymosjenko.

Fredsförhandlingar på ryska villkor skulle vara ett stort slag mot Natos prestige, ego och trovärdighet.

Nato har nu i snart två år skapat en sådan medial illusion av en förestående ukrainsk seger, vilket nu innebär att fredsförhandlingar på ryska villkor skulle vara ett stort slag mot Natos prestige, ego och trovärdighet. Så över vintern, trots att ukrainska militären lider förluster, tvingas soldaterna upprätthålla en blodig kuliss genom att försätta mata in kött i kvarnen, offergåvor för en penibel propaganda.15

Således i ljuset av Natos nya räddhågsna narrativ kan det utläsas att Zelensky behöver bli av med konkurrenten Zaluzhny, och inlett en långsiktig kampanj för att misskreditera honom så att ytterligare förluster kan skyllas på Zaluzhny.

Under tiden går Zelensky på defensiven för att kunna köpa sig tid. Han har trotsigt signalerat att de ukrainska valen under 2024 ställs in och utmanar därmed Väst; väl medveten om att det skulle vara katastrofalt för Washington att förlora Ukraina.16 Så Zelensky synar härmed Washingtons bluff och tvingar dem att engagera sig igen för att finansiera nya militära operationer under 2024.

För närvarande, givet vad olika västliga och ryska källor är eniga om, verkar Zelensky åtminstone överleva vintern, i en roll där han håller Washingtons och Natos rykte som gisslan för att de ska slippa en prestigeförlust mot ett segervittrande Ryssland.17

Men i början av 2024 kommer sannolikt en ny Maidankupp inträda. I syfte att rädda Nato. Inte Ukraina18. Därför är ljudet i skällan numera annat varje gång Stoltenberg och Biden talar. Surrade vid masten på USS Ukraina som de nu är.

Fotnoter


 1. Seymour Hersh, Anatol Lieven and the desperate DC gambit to end hostilities in Ukraine while claiming ‘victory’, December 3 by Gilbert Doctorow, www.gilbertdoctorow.com[]
 2. En bra överblick finns på den ryskspråkiga webbplatsen LostArmour som ägnar sig åt att spåra förluster i konfliktområden: www.lostarmour.info[]
 3. NATO chief sees ‘real risk’ of Putin attacking other countries after Ukraine. https://www.politico.eu/article/nato-chief-sees-real-risk-of-putin-attacking-other-countries-after-ukraine[]
 4. Ukraine stalemate shifts war in Putin’s favor. https://thehill.com/policy/defense/4350776-ukraine-stalemate-shifts-war-putin-russia[]
 5. Ukraine confirms its counter-offensive has failed. Day 617 of the war. https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2023-11-03/ukraine-confirms-its-counter-offensive-has-failed-day-617-war[]
 6. Ukraine recaptures Klishchiivka, second eastern village in three days, September 18, Al-Jazeera[][]
 7. Analysis of Russia’s Expected 2023 Winter Strike Campaign. https://www.prevail-partners.com/analysis-of-russias-expected-2023-winter-strike-campaign[]
 8. Ukraine says it is ready to repel Russia’s offensive actions in Bakhmut; November 30, 2023, Reuters[]
 9. The Russian Way of War; By Bob Seely, November 24, 2023, Foreign Affairs[]
 10. https://www.nytimes.com/2023/11/04/world/europe/zelensky-rebuke-general-zaluzhny.html)) För att befria de politiskt viktiga städerna från Ryssland skulle det vara nödvändigt att genomföra en offensiv trupprörelse och då involvera minst 150 000–200 000 nya värnpliktiga soldater tillsammans med mängder av aldrig sinande utrustning från Nato.(( https://kyivindependent.com/ukraine-war-latest-ukraine-says-russia-plans-new-major-offensive-in-early-2023/)). Ukrainas överbefälhavare, generalen Valery Zaluzny, har emellertid inga planer för 2024 eftersom det inte finns något han kan göra åt den ukrainska arméns kommande nederlag.((https://www.eurasiantimes.com/ukraines-zelensky-faces-dissent-rumors-abound-of-military/[]
 11. https://www.wsj.com/world/ukraines-zelensky-orders-construction-of-defenses-to-hold-back-russia-9ab87c81[]
 12. Ukraine finds flexible ways to fill its army ranks. Veronika Melkozerova, November 10, 2023, Politico[]
 13. Miscalculations, divisions marked offensive planning by U.S., Ukraine, December 4 2023, Washington Post[]
 14. https://www.liberationschool.org/imf-debt-trap-in-ukraine[]
 15. https://kyivindependent.com/cabinet-of-ministers-submits-draft-law-on-mobilization-to-verkhovna-rada/[]
 16. Zelensky says ‘not the time’ for presidential elections in Ukraine; November 7, 2023, France24[]
 17. https://www.telegraph.co.uk/news/2023/12/28/ukraine-is-losing-but-the-uk-must-stand-by-it/ och https://www.nytimes.com/2023/12/27/opinion/ukraine-military-aid.html[]
 18. https://www.politico.com/news/magazine/2023/12/27/biden-endgame-ukraine-00133211[]
Mats Nilsson
Jurist

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

 • Finansierade omkostnader

 • Spännande och bättre reportage

 • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant