Upprop: Vi kräver folkomröstning om DCA!

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

Trots att Danmark och Norge har lyckats förbjuda kärnvapen i sina DCA-avtal, saknar det svenska avtalet en sådan bestämmelse. Låt oss folkomrösta om avtalet, skriver 21 aktivister, kulturpersonligheter och akademiker.

Vår suveränitet och nationella säkerhet är i fara. Bakom stängda dörrar och undertecknade papper lurar hotet om DCA: Defence Cooperation Agreement mellan Sverige och USA. Det låter oskyldigt nog, ett avtal om försvarssamarbete, men dess konsekvenser är djupt oroande och måste tas på allvar.

DCA ger USA fri passage till inte mindre än 17 av våra militärbaser. Tänk på det. Sektioner av vårt eget land reserveras exklusivt för en utländsk makt. Vad utspelar sig där bakom stängda dörrar och utom vår kontroll? Vi har ingen aning. Vi har inte ens mandat att kontrollera eller övervaka deras aktiviteter. Det är ett direkt angrepp på vår suveränitet och våra nationella intressen.

Inte nog med det, avtalet ger också USA tillgång till flygplatser och hamnar. Amerikanska fartyg och flygplan kan anlända utan att behöva redovisa sina laster. Vad de för in eller ut ur vårt land är helt oklart. Vi får bara hoppas att de agerar i vårt bästa intresse, för avtalet ger oss inget annat val än att lita på deras goda vilja.

Det som är ännu mer skrämmande är att amerikanska soldater som befinner sig på svensk mark har juridisk immunitet under svensk lag och ska istället dömas av amerikansk militärdomstol. Om de begår brott, är det inte våra domstolar som avgör deras öde, utan deras egna. Tänk på det – amerikanska lagar kan komma att styra över våra egna. Det är en farlig utveckling som underminerar vårt rättssystem och vår rätt till rättvisa.

Amerikanska soldater som befinner sig på svensk mark har juridisk immunitet under svensk lag och ska istället dömas av amerikansk militärdomstol. Om de begår brott, är det inte våra domstolar som avgör deras öde, utan deras egna. Tänk på det – amerikanska lagar kan komma att styra över våra egna.

Bakom beslutet att ingå detta avtal syns tydliga strategiska motiv från USA:s sida. Det kan ses som en del av en större strategi för att öka den amerikanska militära närvaron i Europa och stärka sin position närmare norra polcirkeln. Genom att få tillgång till svenska militärbaser och hamnar kan USA också öka sin kontroll över viktiga farleder och naturtillgångar i regionen.

Men faran slutar inte vid militär närvaro och juridisk immunitet. Det är också mycket oroande att avtalet inte “stänger dörrarna” för något ännu mer skrämmande: närvaron av kärnvapen på svensk mark. Trots att Danmark och Norge har lyckats inkludera referenser till bestämmelser i sina DCA-avtal som förbjuder förvaring av kärnvapen på deras territorium, saknar det svenska avtalet en sådan bestämmelse. Detta skapar en oroande osäkerhet kring vår säkerhet och vårt lands framtid.

Vi kan inte blunda för denna potentiellt förödande konsekvens av DCA. Vi måste agera nu för att säkerställa att Sverige förblir en kärnvapenfri zon och att vårt territorium inte blir en potentiell måltavla för kärnvapenkrig. Det är dags att kräva tydliga garantier för att förhindra kärnvapenspridning på svensk mark.

Vi måste sätta stopp för detta. Vi måste kräva transparens och insyn i varje avtal som påverkar vår nation. Vi kan inte låta vårt land bli en lekplats för främmande makter. Det är dags att stå upp för vår suveränitet och säkerställa att våra intressen kommer först. Vi kräver en folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och kärnvapen i Sverige. I vårt land gäller svensk lag.

Låt oss inte blunda för faran med DCA. Låt oss inte vänta tills det är för sent. Låt oss göra vår röst hörd och försvara vår nationella integritet. Det är vårt ansvar, det är vår plikt och det är vår enda väg framåt.

Nej till DCA! Nej till militarism! Fred och nedrustning – överallt!


Kamal El Salim, Förbundsordförande Tillsammansskapet
Jimmy Jonsson, Sekreterare Tillsammansskapet
Kerstin Bergeå, Ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen
Nicolas Lunabba, Författare och hedersdoktor i socialt arbete
Karin Z. Sunvission, Initiativtagare till Tecknaruppropet mot kärnvapen och Nato

Nadja Al-Malki, Nätverket Nej till NATO
Fayyad Assali, Styrelsemedlem och medgrundare RFA (Rättvisa för alla)
Aram Jajarmizadeh, Lärarstudent och folkbildare, aktiv inom RFA (Rättvisa för alla)
Paula Dahlberg, Grundare av Vardagsrasismen
Nina Gren, Socialantropolog, Lund
Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs Universitet
Anna Karin Hammar, präst, medlem i Svenska präster och pastorer mot kärnvapen
Annika Spalde, diakon i Svenska kyrkan och författare
Ludvig Antonsson, Allt åt alla Göteborg
Adrian Groglopo, Antirasistiska Akademin
Julia Willén, Doktorand i migration, Göteborg
Dror Feiler, konstnär, musiker och politisk aktivist.
Anne Rosberg, Kvinnor för fred
Carl-Henric Grenholm, Professor emeritus vid Uppsala universitet
Karin Utas Carlsson, fil dr i fredsundervisning, Höganäs
Gun-Britt Sundström, Översättare och författare, Stockholm
Sima Nasizadeh, PhD och aktivist, Lund

Kamal El Salim
Aktivist och ordförande i Förbundet Tillsammansskapet.

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant