Vi behöver en brottsutredning om adoptionerna från Chile

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

I Chile pågår en brottsutredning om illegala adoptioner. Många som adopterats till Sverige behövs höras som vittnen. Men svenska myndigheter har inte ens brytt sig om att informera de chileadopterade om detta. Det är skandal, menar företrädare för den svenska föreningen Chileadoption.

2018 tillsattes en brottsutredning i Chile gällande bortförande av barn under åren 1973 till 1990, en brottsutredning som fortfarande pågår. Drygt 2000 av de barn som fördes bort kom till Sverige och adopterades av svenska föräldrar i svenska tingsrätter. Idag är vi vuxna, svenska medborgare och en del av det svenska samhället. Under det senaste halvåret har svenska Chile-adopterade fått kallelser för att vittna i den chilenska brottsutredningen (1044-2018) i Appellationsdomstolen i Santiago.

Detta sker samtidigt som majoriteten av svenska Chileadopterade inte nåtts av information om pågående brottsutredning och vad som hittills har kommit fram.

Flera svenska Chileadopterade har fått lämna vittnesmål i utredningen via videolänk. Detta sker samtidigt som majoriteten av svenska Chileadopterade inte nåtts av information om pågående brottsutredning och vad som hittills har kommit fram. 

Det är således av största vikt att information om brottsutredningen når alla svenskar som adopterats från Chile tillsammans med det stöd och de resurser som behövs. Information till berörda brottsoffer handlar i första hand om rättssäkerhet, svenska medborgare är parter i en pågående brottsutredning i Chile sedan 2018 men vet inget om detta. Föreningen Chileadoption.se har upprepade gånger påtalat detta för myndigheter, men når inget gehör.

Föreningen Chileadoption.se har följande krav:

– Att svenska myndigheter aktivt meddelar alla adopterade om den pågående chilenska brottsutredningen.

Myndigheterna behöver identifiera och informera samtliga svenska medborgare som adopterats från Chile om den pågående brottsutredningen, och vad som hittills framkommit i Chile. I dagsläget är nyhetsmedia en av få kanaler som kan nå adopterade, exempelvis SVT:s Uppdrag granskning ”De stulna barnen”. Ansvarig myndighet MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) har haft vetskap om detta sedan 8 år tillbaka.

Den ideella föreningen Chileadoption.se får i dagsläget återkommande förfrågningar från brottsutredningen gällande svenska medborgare som adopterats från Chile, där familjer i Chile söker en förlorad familjemedlem. Chileadoption.se har varken resurser eller möjlighet att identifiera dessa personer. Det riskerar också att uppstå etiska dilemman när en ideell förening kontaktar berörd individ eftersom vi saknar resurser för stöd och uppföljning till den individen. Vi önskar hjälp från svenska myndigheter att identifiera och informera berörda parter, för att underlätta detta arbete.  

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har information på sin hemsida avseende brottsutredningen i Chile, men från Chileadoption.se anser vi inte att det är tillräckligt eftersom fåtal vuxna adopterade har skäl att spontant besöka Mfof:s hemsida, utan förekommen anledning.

I dagsläget är nyhetsmedia en av få kanaler som kan nå adopterade med information om brottsutredningen.

Det finns många orsaker till att vuxna adopterade väljer att inte intressera sig för sitt ursprung och söka information. Inte minst eftersom den grundläggande premissen varit att man blev bortlämnad och bortvald av sin familj och sitt land. I det perspektivet är det en rimlig reaktion att känna ett minst sagt begränsat engagemang för sina biologiska rötter. Men också för att det kan uppfattas som ett uttryck för att den adopterade är otacksam.

Adopterade får återkommande både explicita och implicita signaler att vi bör vara tacksamma för det liv vi fått här i Sverige och inte aktivt gräva i det förgångna. Det kan därför inte antas att vuxna adopterade själva kommer söka information, givet ovanstående premisser. När vi nu vet att premisserna är annorlunda behöver det aktivt förmedlas. 

-Att rättssäkerhet även ska gälla för oss svenska Chileadopterade. 

Förutom att vi måste få information om brottsutredning, behöver vi hjälp att kunna föra vår talan och bidra med det vi kan för upprättelse för alla drabbade. Svenska adopterade får inte lämnas ensamma när en brottsutredning pågår.  Vi behöver hjälp med tolk, juridisk kunskap och psykosocialt stöd. Språket är ett stort hinder för de flesta av oss, något som togs ifrån oss vid adoptionen, och som nu utgör ett hinder för att söka upprättelse.

-Att Lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling ändras för att tillgängliggöra vår dokumentation.

Förbundet Adoptionscentrum ansvarar och är ägare för över 2000 chileadopterades akter. Dokumentationen är viktig för brottsutredningen då den behövs för att kunna identifiera aktörer och familjer i Chile. Vi anser att lagen behöver förändras, så att en svensk myndighet förvaltar våra dokument i likhet med övriga svenska medborgare. Dokumentationen behöver tillgängliggöras digitalt för den adopterade. Detta utan att vi ska behöva ta kontakt med det förbund som kan ha varit en del av de oegentligheter som pågick. Ett förbund som vi önskar ha så lite kontakt med som möjligt.     

-Att det tillsätts en svensk utredning av Chileadoptionerna

Vi kräver att det tillsätts en utredning som kartlägger de olika leden i adoptionsprocessen i Sverige, där varje enskilt fall utreds samt att kompensation och annan gottgörelse övervägs.
Den pågående utredningen “Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt” tar inte upp enskilda fall, och motsvarar därmed inte våra behov.

Vi kräver att det tillsätts en utredning som kartlägger de olika leden i adoptions-processen i Sverige.
Den pågående utredningen ‘Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt’ tar inte upp enskilda fall, och motsvarar därmed inte våra behov.

Vi kan heller inte vänta på utredningens eventuella rekommendationer och förslag, vi behöver konkreta insatser nu.

Chileadoption.se kräver att svenska myndigheter skyndsamt identifierar och informerar alla svenska medborgare som adopterats från Chile om den pågående brottsutredningen. Vi kräver också att vår dokumentation förvaras av en svensk myndighet samt att vi får hjälp och stöd i våra kontakter med chilenska rättsväsendet i sökandet efter sanning och upprättelse för samtliga drabbade. Det är djupt oetiskt att avstå från att informera vuxna svenska medborgare medan tid ännu finnes. Ge oss som enskilda individer och familjer en sportslig chans att få svar innan det är för sent.


Maria Nilsson, Maria Diemar, Gustav Friman och Anna Bohrn för Chileadoption.se

Maria Nilsson
Styrelseledamot i föreningen Chileadoption

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

  • Finansierade omkostnader

  • Spännande och bättre reportage

  • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.

Fondant, vår konstshop!

Tillsammans med Blundlunds har vi öppnat Fondant, där du kan stödja Parabol genom konstköp för fortsatt verksamhet. Här erbjuds exklusiva konstverk med ständigt aktuella teman.

Till Fondant