Wallenbergs tysta arbete bidrog till NATO-medlemskapet

Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol.
Denna bild är ett resultat av ett AI-samarbete mellan Blundlund och Parabol. Du kan läsa mer om vårt samarbete här.

Det var inte enbart Rysslands invasion av Ukraina som orsakade Sveriges Natoanslutning. Familjen Wallenberg och SAAB samt Atlantic Council med säte i Washington DC spelade en central roll i att övertyga svenska politiker om NATO, menar Lars Drake.

Det vore fel att hävda att det bara finns en orsak till varför Sverige har gått med i Nato – men ett förhållande som har haft en betydelse är att svensk vapenindustri verkat för sina intressen och därmed bidragit till Natoanslutningen. Det är lättare att sälja till Natoländer från företag i ett annat Natoland. Det visade sig mer än en gång under försöken att sälja JAS Gripen. Omsättning och vinst i vapenindustrin har goda möjligheter att öka nu när Sverige är Natomedlem. 

Vapenindustrins vinst beror på försäljning av vapensystem och ammunition, vilket i sin tur är beroende av efterfrågan – inte från krig i sig.

Observera att vapenindustrins vinst beror på försäljning av vapensystem och ammunition, vilket i sin tur är beroende av efterfrågan – inte från krig i sig. Krig tenderar att ge ökade beställningar, men det kan bli stora beställningar utan krig. Det kan räcka med politiska beslut som hänvisar till faktiska eller påstådda hot. Det är här lobbyorganisationer kan bidra. Att skrämma människor kan vara lönsamt. Det gäller att påverka opinionen, t.ex. genom att utmåla Ryssland som ett hot och USA och Nato som våra vänner.

Det är inte helt klarlagt hur relationerna ser ut mellan försvarsindustrier som SAAB, BAE med flera olika grenar av försvarsmakten (FOI, FMV, MSB) och politiker med anknytning till försvars-, säkerhets- och näringslivsfrågor. Begreppet som används för att beskriva dessa relationer är det militärindustriella komplexet, ett samarbetsmönster där intressegrupper utnyttjar sina politiska såväl som ekonomiska inflytande för att påverka de försvarspolitiska besluten. Gunnar Adler-Karlsson analyserade i Det militärindustriella brödraskapet i USA (1969) vad han menade var den livsfarliga dynamiken i dessa relationer. De strukturer han identifierade var storbolagen, militärapparaten, politikerna, vetenskapspersonerna och teknikerna.

Det militärindustriella komplexet, ett samarbetsmönster där intressegrupper utnyttjar sina politiska såväl som ekonomiska inflytande för att påverka de försvarspolitiska besluten.

Vapenindustrins största lobbyorganisation Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) agerar som den samlande kraften för den svenska vapenindustrin. SAAB bör nämnas först bland vapenföretagen eftersom det är störst och i huvudsak svenskägt och därmed är det företag som i första hand kan förväntas försöka påverka opinionen i Sverige. En annan viktig producent är Bofors som har utländska huvudägare. Vapentyper som produceras i Sverige är stridsflygplan, artilleri, ubåtar, pansarskott, m.m. Det finns naturligtvis ett flertal underleverantörer som knappast driver opinionsarbete.  

Först några aktiviteter som visar hur SAAB:s huvudägare ser på svenskt Natomedlemskap. “Familjen Wallenberg spelade en central roll när statsminister Ulf Kristersson nyligen försökte blidka den turkiske presidenten att säga ja till Sverige i Nato.”, enligt Dagens Industri 2022.1 Investors Jacob Wallenberg var på ett möte med svenska och finska politiker och företagsledare i Helsingfors i början av april 2022 som diskuterade Nato, dvs när det politiska spelet om anslutning gick på högvarv. Även Sveriges ÖB Micael Bydén var närvarande. Det indikerar Wallenbergs intresse för Nato.2    

Från Nato och politiska krafter som är för svenskt Natomedlemskap hyllas vapenindustrin. En lång rad personer i dessa grupper, såsom Natos Generalsekreterare Jens Stoltenberg och S-ledaren Magdalena Andersson, har betonat vapenindustrins betydelse. Kärleken mellan vapenindustrin och Natoentusiasterna verkar vara ömsesidig.  

Det finns en organisation som har haft en central roll i spridandet av en USA och Natopositiv syn, nämligen Atlantic Council.

Det finns en organisation som har haft en central roll i spridandet av en USA och Natopositiv, och Rysslandsnegativ syn, nämligen Atlantic Council (AC) som beskriver sig som en tankesmedja, men enligt min bedömning är en lobbyorganisation – för just USA:s utrikespolitik och Nato. SAAB har haft en betydande roll i den organisationen och dess svenska förgreningar.  

Atlantic Council har sin bas i Washington DC och har finansiering från USA:s utrikesdepartement (State Department) och flera andra länders statsbudgetar samt från företag i flera länder bl.a. från vapenindustriföretag såsom Raytheon och SAAB. Dess syfte framgår av AC:s hemsida: ”Vägledd av vår uppgift att ”tillsammans forma framtiden för världen”, är Atlantic Council en icke partipolitisk organisation som förstärker USA:s ledarskap och engagemang i världen.”3 

Nyckelpersoner i den svenska vapenindustrin har positioner i politiken och myndighetsvärlden, lobbyismen eller vapenindustrin

Det finns en rad nyckelpersoner som i den svenska vapenindustrin har positioner i politiken och myndighetsvärlden, lobbyismen eller vapenindustrin. Det är inte ovanligt att de pendlar mellan dessa olika positioner.4 Exempelvis, gick Christer Ahlström, tidigare generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter direkt till SAAB som Senior Advisor.  

Micael Johansson, VD för SAAB, det största företaget inom svensk försvarsindustri, har i flera år varit medlem i Atlantic Councils internationella råd. Övriga svenska medlemmar är Investors ordförande Jacob Wallenberg, en av huvudägarna i svensk försvarsindustri, samt förre stats- och utrikesministern Carl Bildt – ni vet han som arbetade för att östeuropeiska länder skulle stödja Irakkriget 2003. I AC:s internationella råd som består av främst toppar i stora företag och f.d. politiker i USA och ett flertal andra länder har Sverige 3 av 52 platser. Det är nästan 6 % vilket är anmärkningsvärt eftersom Sveriges befolkning är mindre än 0,13 % av världens befolkning. Kan det möjligen ha ett samband med att Sverige har en betydande vapenproduktion i relation till landets storlek och att den är integrerad med annan vapenproduktion i Väst? 

Det svenska stödet till Atlantic Council infördes när Carl Bildt var med i deras internationella råd och samtidigt utrikesminister i Sverige.

SAAB i Nordamerika har donerat ansenliga bidrag till Atlantic Council. Det svenska stödet till AC infördes när Carl Bildt var med i det internationella rådet av denna USA-baserade lobbyist och samtidigt utrikesminister i Sverige. Stödet har fortsatt att utbetalas oberoende av färg på regering. Det har under åren betalats efter olika principer och bl.a. gått till lön för några av de personer som listas i denna artikel. 

Anna Wieslander, generalsekreterare för AC i Nordeuropa och tidigare direktör på SAAB, är också generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen och styrelseordförande i ISDP, en av många västvänliga tankesmedjor och åsiktsproducenter med inriktning på utrikes- och försvarspolitik.5 Hon är dessutom ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och Utrikespolitiska samfundet.

Som kuriosa kan nämnas att Sveriges ÖB Micael Bydén och Wieslander nyligen blivit intervjuade om vad Natomedlemskapet innebär för såväl Sverige som Nato. Den som intervjuade var förra chefen för Frivärld, Katarina Tracz, som också varit kopplad till McCain Institute, och det publicerades på SAAB:s hemsida.5 Är det kuriosa eller är det en bekräftelse på hur nära banden är mellan SAAB, militären, AC (dvs USA/Nato) och näringslivsfinansierade Frivärld?6

I en artikel i Foreign Affairs i maj 2022 lyckades Åslund med sin vanliga självsäkerhet och bristande insikt förebåda såväl ukrainsk seger som ekonomiskt och politiskt sönderfall i Ryssland.

Anders Åslund har varit Senior Fellow i såväl AC som i svenska Frivärld. Han är en av Sveriges mest inbitna antiryssar och USA-vänner.7 I en artikel i Foreign Affairs i maj 2022 lyckades han med sin vanliga självsäkerhet och bristande insikt förebåda såväl ukrainsk seger som ekonomiskt och politiskt sönderfall i Ryssland – prognoser som inte alls materialiserats, tvärt om. Så sent som december 2023, när det blivit uppenbart för ett stort antal experter att Ryssland höll på att vinna kriget, fortsatte Åslund med sin naiva och tillrättalagda tolkning av den militära utvecklingen i Ukraina.8  

En icke-svensk person som verkat länge inom AC, Ben Nimmo, är särskilt intressant eftersom han varit central i en viktig del av AC:s verksamhet, den s.k. desinformationsjakten.9 Han var tidigt ”pressofficer” vid Natohögkvarteret i Bryssel och var senare aktiv i det beryktade Integrity Initiative som avslöjades 2019. Senare har han arbetat inom AC vid dess ”Digital Forensic Research Lab” och har sedan 2020 anlitats av Facebook för att granska inlägg ur desinformationssynpunkt. AC har haft en viktig roll i det västliga nätverket som jobbar med desinformation som påstås komma från Ryssland.  

Nimmos koppling till Sverige är att han, tillsammans med Patrik Oksanen, var huvudförfattare till en skrift, Trolltider, om påstådd rysk desinformation som gavs ut av Frivärld.  Han har även blivit publicerad i Svenska Dagbladet och varit inbjuden som talare vid Utrikespolitiska Institutet. 

Sedan har vi Gunnar Hökmark, tidigare moderat riksdagsledamot och EU-parlamentariker, är nu ordförande för Frivärld som har starka band till AC.10 Hökmark har i några decennier tillhört de mest inbitna russofober Sverige kan uppbringa.  

Henrik Sundbom, idag politiskt sakkunnig till kulturminister Parisa Liljestrand, har varit ’Senior Fellow’ vid Frivärld och ledarskribent på Svenska Dagbladet. Han var författare till kapitlet om Sverige i ”The Kremlin’s Trojan Horses 3.0” (Kremls trojanska hästar) som AC gav ut 2018.11 Såväl kapitlet om Sverige som skriften i övrigt var fulla av felaktigheter och svag argumentation. Det är att betrakta som en flopp eftersom Sundbom inte påvisade något betydelsefullt fall av ryska påverkansaktiviteter i Sverige. 

Bo Hugemark är f.d. överste och flitig debattör om försvarsfrågor.12 Han är återkommande skribent i SvD, medförfattare till flera skrifter utgivna av Timbro och har haft inlägg i några av Frivärlds skrifter.13 Han har varit aktiv i Svenska Atlantkommittén som är en slags lokal svensk variant av Atlantic Council. Hugemark tillhör dem som återkommande talar om hot från Ryssland.  

Personkopplingarna mellan SAAB och AC är tydliga. SAAB/Wallenbergs representanter deltar för att gynna sina egna eller företagets intressen, men de har även rollen av att verka för AC:s syfte.  

Det finns som synes flera personkopplingar mellan AC och näringsfinansierade Frivärld som har tagit som sin uppgift att verka för svenskt Natomedlemskap. Genomslag i svensk opinion har skett genom bl.a. Svenska Dagbladet och några ytterligare tidningar.  

Den här genomgången visar hur Atlantic Council och några svenska organisationer med kopplingar till AC verkat för att påverka svensk opinion att se positivt på USA och Nato och negativt på Ryssland – ett land som påstås hota hela det demokratiska Europa. Det har bidragit till att Sveriges politiker valt att ansluta Sverige till Nato. 

Fotnoter


 1. Öhrn, Linda. Wallenbergsfären med på statsministerns resa till Turkiet. Dagens Industri.15/11 2022[]
 2. Wallenberg och Damberg på Nato-möte i Finland. Dagens Industri 11/4 2022.[]
 3. Min översättning “Driven by our mission of “shaping the global future together,” the Atlantic Council is a nonpartisan organization that galvanizes US leadership and engagement in the world, …” About the Atlantic Council – Atlantic Council[]
 4. Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen utser varje år ”Årets Vapenvärvning”[]
 5. Nato – hur påverkas Sverige? (saab.com)[][]
 6. Frivärld – Stockholm Free World Forum (frivarld.se)[]
 7. Anders Åslund – Frivärld (frivarld.se)[]
 8. Åslund, Anders. Putin is Going to Lose His WAR. Foreign Affairs, maj 2022.[]
 9. Ben Nimmo – Atlantic Council’s DFRLab[]
 10. Gunnar Hökmark – Frivärld (frivarld.se)[]
 11. Sundbom, Henrik, et al.The Kremlin’s Trojan Horses – Russian Influence in Denmark, The Netherlands, Norway and Sweden. Atlantic Council, December 4, 2018.[]
 12. Bo Hugemark – KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN (kkrva.se)[]
 13. Artiklar av Bo Hugemark | SvD[]
Lars Drake
Miljöekonom och aktiv i Nätverket Folk och Fred

Bli prenumerant!

Parabol är öppen och gratis att läsa. När du delar en artikel från Parabol för att diskutera den med dina vänner ska de inte mötas av en betalvägg. Vi vill att våra skribenters texter skall kunna läsas av så många som möjligt.

Tack vare att du blir prenumerant kan detta bli möjligt:

 • Finansierade omkostnader

 • Spännande och bättre reportage

 • Råd att betala våra skribenter

Latte 50 kr/mån Dagens lunch 100 kr/mån Super delux 500 kr/mån

Här kan du läsa mer om Parabol och hur du kan stötta oss.